Starostovi Kravař se vůbec nelíbí, že v centru obce se v domě se třemi zkolaudovanými bytovými jednotkami přihlásilo k trvalému pobytu více než čtyřicet obyvatel. Obeslal proto úřady, aby tuto situaci začaly řešit.

Kromě úřadu práce, který by měl podle něj zjistit, zda tito lidé nepobírají na základě mnoha uzavřených nájemních smluv nezákonně dávky sociální péče, informoval o možném porušení zákonů i českolipskou radnici. Stavební úřad v současné době zjišťuje, zda je dům využíván na to, k čemu byl určen. Podle starosty Víta Vomáčky zde totiž lidé žijí i v místnostech, v kterých má původně být provozovna kadeřnictví a ještě sklady.

Kromě toho se domem začal zabývat také úsek evidence obyvatel správního odboru Městského úřadu v České Lípě. Nikoli však na základě starostova upozornění, ale na základě zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, které rovnou u dvaadvaceti obyvatel domu navrhl jeho majitel.
„Byl jsem samozřejmě rád, že majitel domu z něj takové množství lidí odhlašuje,“ sdělil Deníku kravařský starosta Vít Vomáčka.

„Pak ale přišla studená sprcha. Od správního odboru jsem obdrželi na úřad dopis, že jako obec máme úřadu zaplatit pět set korun za každého odhlášeného člověka, jako náklady na administrativu. Dohromady tedy máme zaplatit jedenáct tisíc,“ dodal s tím, že postoj českolipského úřadu chápe, protože přesně takto je uzavřená mezi obcí a úřadem veřejnoprávní smlouva.

Přesto požádal majitele domu, aby tyto náklady obci zaplatil. „Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena s tím, že se občas vyskytly případy, kdy v jednotlivých nemovitostech byli dlouhá léta hlášení lidé, na které například už dlouho nebyl žádný kontakt a noví majitelé chtěli mít svou nemovitost čistou. Vždy se jednalo o maximálně dva občany na jednu nemovitost. Nikoli desetkrát tolik jako je tomu nyní,“ vysvětluje Vít Vomáčka.

Reakce majitele domu byla rychlá. Ihned po obdržení dopisu zrušil svou žádost o odhlášení lidí ze svého domu a českolipský úřad mu musí podle zákona vyhovět. Peníze však obec tak jako tak zaplatit musí. „Smlouva je jednou daná. Platba není za odhlášení lidí z trvalého pobytu, ale za administrativní úkony s tím spojené a tyto úkony už jsme provedli,“ vysvětlil vedoucí správního odboru městského úřadu v České Lípě Svatopluk Šádek s tím, že jeho odbor s tím nemůže nic dělat.

Skutečné Pyrrhovo vítězství je tak na světě. Starosta svým bojem nedosáhl v podstatě ničeho a navíc musí zaplatit z obecní pokladny jedenáct tisíc. „Stále věřím, že se majitel domu postaví k celé věci čelem a administrativní poplatek obci zaplatí. Jedenáct tisíc je pro naši obec dost peněz. Pro něj jako pro podnikatele, který vybírá nájemné od čtyřiceti lidí, by to podle mého názoru až takový problém být neměl,“ říká Vít Vomáčka na závěr.