Návštěvníci se mohou těšit na světelné odchytové plochy instalované v údolí Pryského potoka, na určování zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad. Připravena bude také expozice Severočeská entomologie a zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů či okenních parapetů.