Plazmu může darovat každý zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let. Předpokladem k dárcovství je dobrý stav žil na rukách. Plazmu je možné odebírat jednou za dva týdny. K odběru se můžete objednávat on-line na webových stránkách KNL na určitý den i čas. Odběr plazmy je možné střídat s odběry plné krve.

V Krajské nemocnici Liberec odebírají plazmu na speciálních moderních přístrojích, tzv. separátorech. Využití plazmy je dvojí:
1) Může být podána pacientovi přímo do žíly, například v případě rozsáhlých popálenin, při masivním krvácení u těžkých úrazů nebo operací, při onemocnění jater a podobně.
2) Může být dále zpracována na moderní léky - koncentráty bílkovin obsažených v plazmě. Nejvíce se využívají směsi protilátek pro pacienty s poruchou obranyschopnosti, koncentráty protilátek aplikované při těžkých infekcích, bílkoviny krevního srážení pro léčbu jejich vrozeného nebo získaného nedostatku – například hemofilie, albumin pro zlepšení hojení ran a proti otokům.
V obou případech pomůžete darováním plazmy zachránit lidské životy.
Zdroj: KNL

Více informací najdete ZDE nebo na telefonním čísle 800 100 091, kam můžete volat každý pracovní den od 11:00 do 15:00 hodin.