Do boje proti násilí, kyberšikaně i užívání drog mezi dětmi a mládeží se v České Lípě pustí nový tým, který tvoří zástupci policie, soudu, státního zastupitelství, Probační a mediační služby (PMS), města a sociální ochrany dětí. Pracovní skupinu postupně rozšíří i zástupci základních a středních škol a ústavní výchovy.

Úkolem týmu je definovat příčiny kriminality a výskytu závažného problémového až závadového chování dětí a mládeže. Chce hledat řešení, jak problematickým situacím předcházet.

„Kriminalita mládeže je stále velmi závažné téma. Spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, úředníky státní správy a samosprávy je proto nutná. Musíme společně hledat možná řešení, zdroje i realizátory programů. Naším cílem je menší výskyt násilných činů, kyberšikany, sexuálního obtěžování či užívání drog mezi dětmi a mládeží v regionu," připomíná jedna z členek týmu místostarostka České Lípy Alena Šafránková.

Tým pro mládež je součástí projektu „Na správnou cestu! II", který realizuje Probační a mediační služba v deseti regionech České republiky. „Cílem projektu je právě podpora multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží. Propojování státní správy, samosprávy a ostatního odborného sektoru v dané problematice přináší komplexní pohled a řešení," konstatuje manažer projektu Milan Hel.

Česká Lípa není jediným městem na Českolipsku, které se na tento problém zaměřilo. Bezpečnostní rizika i jejich prevence byla minulý měsíc tématem společného jednání ředitelů škol z Novoborska. To proběhlo na radnici v Novém Boru a iniciovali je místní pracovníci odboru školství, kultury a sportu městského úřadu.

Podle novoborského starosty Jaromíra Dvořáka je totiž třeba reagovat na problémy, které s sebou přináší mimo jiné zneužívání moderních technologií mezi dětmi.

„Sklouznout k šikaně prostřednictvím internetu, ať už na sociálních sítích, nebo prostřednictvím videí na youtube, je velmi snadné. A je o to víc nebezpečné, protože není na rozdíl od klasické šikany vidět na první pohled, dítě nemá modřiny, zničené oblečení," řekl k listopadovému jednání Jaromír Dvořák s tím, že jde o palčivý problém, který se šíří v dětských kolektivech.