Úprava nebezpečné křižovatky ve Skalici u České Lípy zkomplikuje ode dneška provoz na frekventované silnici I/9 v Novém Boru. Silnice bude kvůli stavebním úpravám zúžená a řidiči tam budou muset zpomalit. Práce by měly skončit do 28. listopadu. Cílem navržených úprav je snížení rychlosti.

Řidiči musí počítat s dopravním omezením před i za křižovatkou silnice I/9 a III/26851 ve směru na Skalici u České Lípy. „V rámci stavebních prací dojde na dvou místech ke zúžení silnice. Pro jízdu z České Lípy na Nový Bor bude řidičům sloužit pouze jeden jízdní pruh pro oba směry," informoval vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Čáp.

Tisíce aut denně

Silnice z Nového Boru na Českou Lípu patří k nejvytíženějším komunikacím v kraji, podle posledních sčítání po ní denně projede přes 13 tisíc aut. Rozlehlá křižovatka spojující Bor se Skalicí je dlouhodobým problémem.

Řidiči tam nerespektují maximální povolenou rychlost 70 kilometrů v hodině, a dochází proto často k dopravním nehodám. Ty mohou ohrozit i pěší, kteří využívají podchod pod silnicí.

„V minulém roce se tam stalo přibližně deset vážných dopravních nehod, ale to jsou jen ty ohlášené. Skutečné počty budou zřejmě mnohem vyšší, protože řada řidičů drobné karamboly ani nehlásí," uvedl starosta Skalice u České Lípy Jiří Löffelmann.

Ředitelství silnic a dálnic, majitel silnice, se řešením situace začal zabývat na základě opakovaných podnětů starostů Skalice Löffelmanna i Nového Boru Jaromíra Dvořáka letos v květnu.

„Naším cílem bylo nalézt společný konsenzus a opatření, která by v co nejkratší možné době mohla dopravu v tomto úseku silnice zlepšit a ochránit řidiče, ale i chodce a cyklisty," vysvětlil Dvořák.

Donutí řidiče brzdit

Vzhledem k tomu, že jde o silnici první třídy, bude úpravy platit stát. Zároveň by se ale podle Dvořáka měla zpracovávat studie kruhového objezdu, který by v budoucnu mohl klasickou křižovatku nahradit. Zatím se komunikace dočká jen úprav, které by měly na motoristy působit psychologicky a donutit je, aby před křižovatkou zpomalili.

ŘSD chce tohoto efektu dosáhnout zúžením jízdních pruhů. Šikmé vodorovné pruhy na silnici navíc nahradí ostrůvky z žulové dlažby lemované sloupky. Podél silnice budou také zesílena svodidla, která mají zabránit případnému pádu havarovaného auta na chodník, který vede do podchodu pod silnicí.

Ke zlepšení bezpečnosti v tomto úseku má přispět také Policie České republiky, a to prostřednictvím častějších dopravních hlídek a měřením rychlosti projíždějících vozidel.

Obchvat okolo Nového Boru byl slavnostně otevřel v roce 1993. Po jednadvaceti letech jej tak čekají první velké stavební úpravy.