Podle každodenních zkušeností řidičů autobusů MHD jde o poměrně kritické místo na jejich trase. „Když jezdíme ráno školní spoje, tak je velký problém vyjet a kolikrát tam zůstaneme delší dobu stát, pokud nás někdo nepustí. A to se stává málokdy,“ potvrdil profesionální šofér autobusu Vlastimil Kovárnický. „Řešením by bylo postavit kruhový objezd, ačkoli tam budou čtyři kruhové objezdy za sebou,“ sdělil svůj názor.

Skutečnosti, že po dobu „špičky“ je na této křižovatce ve tvaru písmene „T“ velmi obtížné odbočit a provoz se v tomto místě ještě zvýšil kvůli nedávnému vytvoření jednosměrného režimu ulice Pod Špičákem, si uvědomují radní města.

Začali proto hledat řešení ke zklidnění situace. Na postupu se domlouvají i s Libereckým krajem, který se obrátil na radnici, protože zde plánuje zřídit samostatný výjezd pro záchranku. Právě takové řešení už českolipští záchranáři navrhovali před 20 lety.

Kruhový objezd je řešení

„Záchranná službu nyní vyjíždí směrem do zrekonstruované ulice Pod Špičákem. Vyšli jsme tedy kraji vstříc. Dohodli jsme se, že město vysoutěží projektanta na úpravu této křižovatky s tím, že po zpracování studie dopravního řešení budeme s krajem jednat o spolufinancování celé akce,“ informovala starostka města Jitka Volfová.

Jak starostka uvedla, zakázku na zpracování projektové dokumentace radní přidělili vítěznému dodavateli z výběrového řízení – firmě ADVISIA, která ji nabídla zvládnout za 988 tisíc korun. Jejím úkolem bude navrhnout řešení křižovatky tak, aby byl do ní možný výjezd sanitek z areálu českolipské nemocnice.

Součástí návrhu také bude posunutí zastávky MHD. Ta je nyní v ulici U Nemocnice, v budoucnu by se přiblížila křižovatce. Díky posunu by pak tuto zastávku mohlo obsluhovat více spojů, než je tomu nyní, navíc se počítá s vybudováním bezpečnějšího prostoru pro výstup cestujících.

„Stačí se projet a projít zmíněným místem kolem 14. hodiny, kdy je hlavně komunikační linka průmyslová zóna Dubice a Špičák totálně ucpaná, a je jasné, že řešíme problém „za pět minut 12“,“ řekl geodet a českolipský zastupitel Roman Málek. Je přesvědčen, že stávající společný vjezd a výjezd záchranky, ostatních pracovníků a návštěvníků nemocnice není pro rychlost a bezpečnost vůbec dobrý.

„Kruhový objezd, vyřešení dalšího vjezdu a výjezdu do nemocnice, přiblížení MHD blíž ke vstupu do nemocnice, to jsou vše pozitiva. Konečné řešení nám ukáže až kompletní projektová dokumentace,“ uvedl k současným krokům města.

Podle Málka jde však jen o dílčí řešení dopravního problému v České Lípě. „Je nutné řešit dopravu ve městě jako celek včetně záchytných parkovišť, odlehčit tak exponovaným místům a zprůjezdnit hlavní sídlištní komunikace pro průjezd záchranného systému, což je teď absolutně nemožné a zdraví ohrožující,“ zdůraznil Málek, který svým spoluobčanům vzkázal: „Nebojte se vrátit zpět do MHD. Je mnohdy rychlejší, bezpečnější a spolehlivější než váš plechový miláček!“

Prvním krokem a předmětem městské zakázky na změnu k lepšímu mezi ulicemi Purkyňova a U Nemocnice je zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně provedení geodetického, hydrogeologického a geologického průzkumu, vypracování studie dopravního řešení lokality, inženýrské činnosti a autorského dozoru při provádění stavby.