TESTOVÁ OTÁZKA Z AUTOŠKOLY

Komu dá přednost řidič, který na křižovatku přijede zdola?
a) oběma vozům přijíždějícím shora
b) ani jednomu vozu přijíždějícímu shora
c) jednomu přednost dá a druhému ne


Ačkoli se to zdá jako největší nesmysl, který by obsolvent autoškoly okamžitě zavrhl, odpověď C je správně. Vysvětlení v článku.

V České Lípě je stále mnoho křižovatek s velmi nejasným, zavádějícím nebo nelogickým značením a to i přesto, že město už několikrát vyhlásilo akci, ve které žádalo občany, aby na podobné křižovatky upozornili.
Na několik takových míst upozornila radnici i redakce českolipského deníku. Většinu nedostatků město na náš popud odstranilo, ale v jednom případě svým pokusem o nápravu situace křižovatku ještě více znepřehlednilo.
Křižovatka mezi ulicemi Berkovou, Jindřicha z Lipé a Prokopa Holého v centru České Lípy je tak i nadále pastí paradoxně pro pozorné řidiče.
Testovou otázku, kdo má přednost na křižovatce, jsme položili také zkušebnímu komisaři Jiřímu Němečkovi, který ověřuje znalosti budoucích řidičů vycházejících z autoškol.
„Oběma automobilům na fotografiích bych dal logicky přednost. Jedou po hlavní silnici,“ odpovídá Jiří Němeček.
Po jeho odpovědi ho informujeme, že stříbrný automobil (fotografie dole) přijel na křižovatku z ulice Prokopa Holého, tedy z levé strany.
„Tomu bych tedy podle pravidel silničního provozu přednost dávat nemusel a naopak by podle značení a podle pravidla pravé ruky měl dát přednost on mě,“ mění Jiří Němeček svůj názor. „I v tomto případě bych mu však přednost dal. Křižovatka je tak nepřehledná, že bych raději pár vteřin počkal, než aby se stal nějaký malér,“ dodává na závěr a přesvědčuje nás o tom, že na křižovatce skutečně není něco v pořádku.
Takových míst, které mohou řidiče lehce přivést do maléru je v České Lípě hned několik. Dalším příkladem je ulice Mariánská, která vypadá jako hlavní, ale označená tak nikde není. Automobily vyjíždějící zprava z ulice U Spojů nebo od dětského domova by tak podle pravidel měly mít přednost.
Neméně zajímavou kuriozitou je také to, že vozy zásobování mohou kroužit po náměstí TGM v protisměru a nikdo je za to nemůže potrestat. Zásobovačům stačí vjet na náměstí ulicí Panská, kde nenarazí na žádné značení, které by jim kroužení v protisměru zakazovalo.

Další zprávy z regionu najdete zde