Malebná pohraniční obec Krompach na Českolipsku je první obcí, kterou by mohli vidět němečtí turisté přijíždějící do Čech. První věc, kterou by však Němci viděli, lépe řečeno cítili, je katastrofální stav vozovky, která k hranicím směřuje.
Její stav je také hlavním důvodem toho, že na krompašském hraničním přechodu jsou z obou stran zákazy vjezdu. Pět měsíců po vstupu Česka do Schengenu tak hraniční přechod zůstává otevřený stále pouze pro pěší turisty.
„Stav silnice nám nedovoluje hranici otevřít. Silnice je v majetku obce a peníze na její opravy nemáme,“ řekl už v říjnu loňského roku starosta Krompachu Václav Holan.
S vyřešením tohoto problému však přišel liberecký kraj, který chce od obce silnici převzít, opravit ji a hraniční přechod otevřít. Vedení obce v čele se starostou Holanem však s krajem nekomunikuje, což potvrzují i slova krajského tiskového mluvčího Jiřího Langera.
„V současné době se vedou jednání o bezúplatném převodu pozemku místní komunikace v Krompachu, která je v majetku obce. Obec ale zatím neodpověděla, zda s tím souhlasí,“ uvedl. Otázku, zda je obec ochotná kraji silnici bezúplatně předat, jsme se pokusili starostovi položit také. Telefon na obecním úřadě nikdo nezvedá a jeho osobní mobil zvedl pouze jednou s tím, že je to nejspíše nějaký omyl.
O omyl však s největší pravděpodobností nešlo. Platnost téhož telefonního čísla, které ještě před časem Václav Holan používal, potvrdil i starosta sousední obce Mařenic i asistentka cvikovského starosty. O omyl tedy evidentně nešlo a krompašský starosta pouze o problému nechce hovořit.

Jako hlavní důvod toho, proč nechce, aby byl hraniční přechod otevřený, tedy s největší pravděpodobností zůstává to, že si místní chalupáři nepřejí být rušení projíždějícími vozidly.
„Dalším důvodem, proč hranici prozatím pro automobily neotevřeme, je to, že si to občané nepřejí. Více než polovina nemovitostí zde jsou rekreační objekty. Chalupáři sem jezdí za přírodou a klidem a nechtějí, aby tudy projížděly denně stovky aut,“ uvedl Václav Holan taktéž v říjnu loňského roku a jak se nyní ukazuje, není to pouze další, ale po nabídce kraje už jediný důvod k uzavření přechodu.
Místní lidé si podle starosty otevření přechodu nepřejí, ale byli to právě oni, kdo odvalili velké balvany, které bránily průjezdu automobilů a nyní zákazy vjezdu porušují stejně jako chalupáři, kteří chtějí mít v obci klid, což potvrzují i obyvatelé německé strany hranice.
„Projede tudy denně přibližně dvacítka aut z Česka a o něco méně z německé strany. O víkendu jich je ještě mnohem více,“ dozvídáme se od místních německých starousedlíků, kteří si nemohli odpustit žert.
„Je vtipné, že před časem jsme tudy jezdili nakupovat levné zboží do Čech a teď je to obráceně a Češi jezdí nakupovat laciněji k nám.“