Práce začaly na počátku června a od té doby se zde, především během dne, tvoří kolony aut ze tří směrů. Jejich pohyb určují světla semaforů, atmosféru dotváří nepřetržité vrčení motorů čekajících aut, smog, zvířený prach a hukot těžkých strojů.

Zdroj: Deník„Je to nepříjemné, hlavně teď v horku, když potřebujeme mít otevřená okna. Nejhorší to bylo, když bagrovali. Musíme ale vydržet, snad stavbu stihnou udělat co nejdříve,“ komentovala situaci seniorka z bytovky, která je nejblíže křižovatce.

Zoufalá je z přilehlého staveniště i rodina Bohumily Bílé. „Žilo se nám tady dobře, než nám začali dělat kruhový objezd a udělali objížďku přímo u našeho výjezdu. Když chceme vyjet, tak musíme čekat, až odjede poslední auto. Má to ale jeden problém: nevidíme na semafory, a tak nevíme, kdy jede poslední auto a kdy skočí červená, abychom se v ten moment dostali ven. Když jsme se ptali, jak máme vyjíždět, tak prý za posledním autem. A pak se nám stalo, že jsme měli kamion naproti,“ stěžovala si Bílá.

Jak zmínila, ona s manželem nebo dcera se zetěm potřebují ven s autem zhruba osmkrát za den. Semafory jsou ve směru od Doks, České Lípy a Litoměřic. „Když jsem volala na obecní úřad, tak pan starosta přijel a řekl „já vím, ale musíte to do listopadu vydržet“. Připadá mi, že ten, kdo tohle povolil, zapomněl, že tady bydlíme. A vedle sousedi jsou na tom také stejně,“ řekla Bílá. „Stavba se měla dělat postupně, podle plánů nejprve jedna půlka silnice, pak druhá, ale bohužel není tomu tak. Navíc řidiči tady nedodržují vzdálenost a o rychlosti ani nemluvím,“ zlobila se obyvatelka vesnice.

Naopak zahrádecký starosta Ladislav Chvojka – přestože potvrdil, že práce na silnici hodně dopravu ve všech směrech obec ucpává – neskrývá radost, že se stavbaři pustili do díla. „Čekali jsme na to už dlouhá léta. Jakmile se vyřeší tato křižovatka dvou jedniček, nepochybně dojde k lepší plynulosti dopravy přes obec. Ta I/9 tady byla prioritní a odbočit na ni z druhé silnice I/15 byl mnohdy značný problém. Také jsme tu měli časté dopravní nehody,“ prohlásil starosta Chvojka.

Nedořešené křížení silničních tepen podle něj brzdilo obci pořízení jejího územního plánu. „Plán byl vždy podmíněn buď nějakou ochranou přírody, nebo úpravou komunikace. Takže jsme 40 let čekali, až se vyřeší silnice, hnízdění jeřábů a podobně. Jsem proto rád, že tu bude kruhový objezd,“ podotkl Chvojka. Podle starosty přestavbou křižovatky vesnice získá i nové autobusové zastávky a nové čekárny, přechody pro chodce, samostatné sjezdy k motorestům, záliv pro vyjíždění autobusů ve směru od Prahy a parkoviště u motorestu.

Investorem rekonstrukce křižovatky je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), pro které zde zajišťuje stavební práce společnost Strabag. Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové bylo nezbytné uzavřít prostor silnice I/15 a dopravu zavést na místní komunikaci podél silnice I/15. Na silnici I/9 byla doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. „Během výstavby se nepočítá s objízdnými trasami po silnicích nižších tříd. Na silnicích I/9 a I/15 nebude přerušen provoz, v prostoru staveniště bude instalován semafor a bude vždy průjezdný jeden jízdní pruh v minimální šíři 3,5 metru. Tyto opatření budou platit po celou dobu výstavby,“ uvedla mluvčí Ledvinová.

V současné době provádí dělníci přípravu území, došlo k demolici přístřešků autobusových zastávek, proběhlo frézování vozovky a probíhá výstavba propustku pod silnicí I/15. Dále se realizuje stoka dešťové kanalizace u motorestu Na Kovárně. V pondělí u tohoto motorestu přemístili výtvarné dílo v podobě obřího vejce z pískovce.

„Ze stavebního hlediska je u tohoto projektu nejnáročnější organizace stavby prováděné za provozu,“ zdůraznila Ledvinová. Jak upřesnila, okružní křižovatka je navržena o průměru 40 metrů. Na ni navazují úpravy větví ve směru na Českou Lípu, Mělník (silnice I/9) a Litoměřice (silnice I/15). Pro přepravu těžkých rozměrných nákladů ve směru od Mělníka na Litoměřice bude vybudován průjezdný koridor šířky 10 metrů, o vnějším poloměru 45 metrů a vnitřním poloměru 35 metrů. V rámci přestavby dojde k vybudování propustku pod silnicí I/15, k opravě kamenné parapetní opěrné zdi, k realizaci dešťové kanalizace pro odvodnění prostoru křižovatky, k výstavbě chodníků, autobusových zálivů včetně nástupišť a k přeložkám a ochranám inženýrských sítí.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s.
Stavební náklady: 21 655 166,66 Kč bez DPH
Doba pro dokončení díla: 33 týdnů od předání staveniště (tzn. od 1. 6. 2021)