Obavy rodičů o zachování malé základní školy na Práchni vyvolaly bouřlivou diskusi na pondělním jednání zastupitelů v Kamenickém Šenově. A to i přesto, že slučování šenovských základních škol nebylo na programu.

„Žádám vysvětlení, jak je možné, že o zrušení školy na Práchni starosta jedná na finančním odboru a projednává jej rada města. Ale rodiče, kterých se bytí a nebytí školy týká na prvním místě, nejsou vůbec informováni,“ řekl Aleš Bouchal ve svém emotivním projevu, za který sklidil potlesk nejen ostatních přítomných rodičů.

Jeho slova podpořila i zastupitelka Miroslava Kramářová, které se nelíbilo, že o škole na Práchni bylo již jednou jasně rozhodnuto v její prospěch. „Prácheňská škola je pro mne prioritou, ušetřit můžeme jinde,“ sdělila zastupitelka Kramářová.

V době, kdy město musí po období velkých akcí velmi razantně šetřit, je podle Oty Raitera, starosty Kamenického Šenova, sloučení škol jednou z možností, jak naplnit městskou kasu. Takové řešení však odmítají jak rodiče žáků zmíněné školy, tak někteří zastupitelé. „Sloučením se ušetří jen drobné,“ oponoval zastupitel Tomáš Prokop.

Vzhledem k získané dotaci na tepelné čerpadlo musí být školské zařízení zachováno, proto by v budově zůstala pouze mateřská škola. „Takové řešení by městu přineslo pouze minimální úsporu provozních nákladů,“ dodal Tomáš Prokop.

Malou prácheňskou školu navštěvuje třicet dva žáků. Přechod některých dětí do velké šenovské základní školy by přinesl zvýšení příjmů základní škole. „Upřímně přiznávám, že několik dětí by nám pomohlo doplnit kritické stavy počtu žáků v jednotlivých třídách,“ připustila Hana Svobodová, ředitelka kamenickošenovské ZŠ.

Vzápětí dodala, že respektuje právo rodičů vybrat si školu vyhovující jejich požadavkům. „Odmítám se stávat rukojmí kvůli chybějícím penězům v rozpočtu,“ vyjádřila se jasně směrem k zastupitelům ředitelka Svobodová.

„Všechny děti mají mít rovné podmínky,“ řekl na obranu záměru sloučení škol Ota Raiter. Jeho slova si odpůrci zrušení prácheňské školičky vykládají tak, že jim je upíráno právo výběru školského zařízení pro jejich děti. „Našim občanům prokazujeme poslední službu tím, že si mohou vybrat mezi několika poskytovateli pohřební služby. Myslím, že můžeme také prokázat jakousi první službu pro děti tím, že jejich rodičům umožníme vybrat si školské zařízení podle jejich představ,“ prohlásil Tomáš Prokop.

Dojde-li situace tak daleko a prácheňská škola bude zrušena, jsou rodiče odhodláni vozit své děti jinam než do Kamenického Šenova. „Nebudu přece podporovat město, které zavře školu, do níž moje děti rády chodí,“ prohlásil jeden z rodičů.

V závěru zasedání předstoupil přímo před zastupitele opět Aleš Bouchal a jmenovitě je požádal, aby se jasně vyjádřili k existenci školy. Z přítomných dvanácti zástupců města se k záměru zrušit školu na Práchni veřejně přihlásili starosta Ota Raiter, místostarosta Jiří Vičan, Jan Marek a Jiří Daniel.

Vzhledem k tomu, že zastupitelé nemají stále schválený rozpočet, není zatím jasno ani v otázce další existence základní školy na Práchni. Konečné rozhodnutí o rozpočtu by mělo padnout v pondělí 30. března, kdy je svoláno další zasedání zastupitelstva.