Zrušení technické čety považuje radnice Kamenického Šenova za jednu z cest, jak ulevit napjatému rozpočtu. Radikální krok se příliš nezamlouvá občanům města a výhrady k nejasnému financování mají i zastupitelé.

Téměř šest měsíců je veřejným tajemstvím, že šenovská radnice uvažuje o převodu technické čety na soukromý subjekt. O plánovaném záměru svědčí i vystoupení starosty Kamenického Šenova Oty Raitera v průběhu zasedání zastupitelstva v minulém týdnu.

„Povinnosti technické čety by mohl převzít Marius Pedersen,“ řekl Ota Raiter. Na vznesené námitky ze strany zastupitelů a občanů města vzápětí připustil, že v letošním roce by k převodu zatím pravděpodobně ještě nedošlo. „Nevíme, jaká by byla nabídka a kalkulace za poskytované služby,“ přiznal starosta Raiter.

Služby chtějí nakupovat

Teorie je taková, že by si město od firmy služby kupovalo podle aktuální potřeby a finančních možností. „Představa radnice je, že by se to zkusilo, vyhodnotilo a za nějaký půlrok, pokud by to nefungovalo, by se vše vrátilo do původních kolejí,“ podotkl zastupitel Tomáš Prokop.

Doposud ale nebyli zastupitelé seznámeni s žádnou kalkulací možných úspor. „Na otázku, kolik by se zrušením technické čety ušetřilo, jsem odpověď neslyšel,“ řekl Tomáš Prokop.

Přitom na téma organizačních složek města a jejich racionalizace byl zpracován projekt za osmdesát tisíc korun již koncem června loňského roku.
„S jeho zněním, potažmo závěry, jsme zatím nebyli na zastupitelstvu seznámeni,“ uvedla zastupitelka Jitka Bouchalová.

Technická četa je jednou z organizačních složek města, a tedy placených z jejího rozpočtu. Zabezpečuje činnosti spojené s úklidem města, údržbu a posyp komunikací, odklízení sněhu a pečuje o městskou zeleň. Pokud by její náplň práce převzala soukromá firma, došlo by zákonitě k zeštíhlení stavu počtu technických pracovníků.

Otázkou zůstává, jak rychle by nasmlouvaná firma z jiného města zajišťovala údržbu komunikací, a to zejména v zimních měsících.

O zamýšleném jiném způsobu provozování nebo fungování technické čety zastupitelstvo doposud zatím nejednalo a ani mu nebyl předložen jakýkoliv finanční návrh. „Vše je složité a ve stadiu úvah. Je třeba vyhlásit výběrové řízení, vymezit plochy k údržbě a obecné podmínky,“ dodal zastupitel Prokop.
Kamenický Šenov má v současné době tři pracovníky na veřejně prospěšné práce. S dalšími dvěma se počítá od června.

Pokud by městský úřad požádal o jejich navýšení, lze předpokládat, že v době vysoké nezaměstnanosti by jim Úřad práce v České Lípě vyhověl. Část mzdy pracovníků VPP úřad práce městům a obcím dotuje.