Silné emoce provázely projednávání rozpočtu Kamenického Šenova na letošní rok. Padala ostrá slova jako vydírání zastupitelů, manipulace a i kritická slova na adresu starosty Oty Raitera. Výsledkem je, že Kamenický Šenov nemá ani po několika hodinách jednání schválený rozpočet. Přitom o rozpočtu jednala už rada města minulý týden. Nesouhlasila s navrženou verzí, kdy výdajová část převyšovala příjem města o 2,5 milionu korun.

Na zasedání zastupitelstva o několik dní později tak dorazila jeho úspornější varianta. V ní město počítá s příjmy ve výši necelých 45 milionů korun a výdaji ve výši 44,8 milionů korun. Pouhých sto šedesát tisíc korun zbývá na finanční rezervu, se kterou by město mohlo disponovat v případě nečekaných výdajů.

„Rozpočet navrhuji schválit ještě dnes a za půl roku vyvolat další jednání, kde by se probraly případné rozpočtové změny,“ navrhl Ota Raiter, starosta K. Šenova. Proti tomu se ostře ohradili přítomní zastupitelé. „Nemůžeme si dovolit půl roku utrácet a pak nemít dostatek financí na nenadálé výdaje,“ oponovala Miroslava Kramářová. „Chceme probrat rozpočet položku po položce a najít slabá místa, kde by se dalo ještě ušetřit,“ přizvukoval Tomáš Prokop.

Postup zastupitelů se však u starosty Raitera nesetkal s odezvou a na jejich návrh reagoval prohlášením, aby jednání o rozpočtu bylo ukončeno a přesunuto na příští týden. „Odmítám projednávat rozpočet, nejsou tu k tomu dostatečné podmínky,“ nechal se slyšet starosta Raiter a zarazil další diskusi s tím, že rozpravu o rozpočtu přeložil na závěr jednání, aniž by o jeho návrhu zastupitelé hlasovali.V dalším programu jednání vzali zastupitelé na vědomí mimo jiné informaci o plánované výstavbě turistického okruhu, nákupu nového hasičského vozu, schválili smlouvu pro již čtvrtého poskytovatele výkopových prací veřejné pohřební služby.

Po přestávce dostali zastupitelé prostor, aby se mohli vyjádřit opět k rozpočtu. V nově otevřené rozpravě vystupovali jednotliví zástupci města s vlastními návrhy, kde by se dalo ještě ušetřit.

V podstatě se shodovali v tom, že město zbytečně vydává až o desítky procent více na zálohách za energie oproti loňskému roku. Nelíbilo se jim ani již vyčerpaných devadesát tisíc z celkových sto dvaceti určených na koncert v kostele, ples města a ohňostroj. Tyto finance byly již utraceny i přes to, že město zatím hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

Zastupitelka Miroslava Kramářová upozornila i na otázku parkoviště na Práchni, na které město doplácí 1,2 milionu korun ročně. „Dali jsme souhlas s postavením parkoviště, ale podle dodaných informací mělo být ziskové. Nyní jej budeme prodávat a nikdo neví, co s ním bude.“ Na nedostatek informací se odvolávala i Jitka Bouchalová. „Nemáme informace a pak nevíme, co schvalujeme. Chceme-li ušetřit, musíme znát všechny výdaje.“

Zastupitelé se ve svých návrzích zaměřili na snižování příspěvků města některým subjektům, například kulturnímu domu. Starosta přednesl vlastní variantu úsporných opatření. Zrušení technické čety, kterou by nahradila firma Marius Pedersen, zeštíhlení stavu zaměstnanců Sklářského muzea, rušení Základní školy na Práchni.

Protože se zastupitelé nedobrali žádného řešení, sejde se opět rada města, která probere jednotlivé návrhy, jak ušetřit. „Bude svoláno nové zasedání zastupitelstva. Pokud však rozpočet nebude schválen do konce března, zapomeňte na dotace. Město bude ve vážném nebezpečí,“ upozorňoval přítomné starosta.

Zastupitelé se nedali zastrašit. „V minulosti se velkoryse utrácelo. Teď nás zaskočila krize a my nemáme peníze,“ argumentovala Miroslava Kramářová.
K tomu zastupitelka Jitka Bouchalová dodala, že „nyní je to slabší odvar toho, co budeme muset škrtat v příštím roce.“