„Naším záměrem je, aby z peněz, které město dává ročně na kulturu, bylo financováno víc akcí. V budoucnu nechceme příspěvek snižovat, ale neměl by jít do osobní spotřeby Kultury Nový Bor,“ vysvětlil Jindřich Mareš.

Nyní ve společnosti zajišťující kulturu probíhá audit. Objednalo si jej vedení firmy. Zastupitelé měli na jednání k dispozici předběžné závěry. Kromě jiného z nich vyplývá, že citujeme: „Rada města nemá dostatečnou možnost aktivně ovlivňovat hospodaření. Ukázalo se, že firma jako podnikatelský subjekt není schopna dosahovat zisku ani svou činností, ale ani s přispěním nemalých provozních a účelových dotací města.“

„Finanční výbor vzal zprávu na vědomí a doporučil posílit kontrolní mechanismy města,“ upozornil Milan Přívratský. Představitelé Nového Boru budou hledat další formy poskytování kulturních služeb.

Mají čtyři možnosti

Jak vysvětlil vedoucí finančního odboru Jiří Anděl, jsou čtyři možnosti: společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace, veřejně prospěšná společnost nebo organizační složka města. „Doporučoval bych příspěvkovou organizaci, protože je to subjekt, jehož prioritou není zisk, kdežto u společnosti s ručením omezeným ano,“ komentoval Jiří Anděl.

Podle Libora Fafaly je ale jednodušší řídit s. r. o. „Odvolejme jednatele, ale myslím, že převod z jedné organizace na druhou nic neřeší,“ konstatoval.

Zastupitelé o organizaci, která by zajišťovala kulturu, zatím nerozhodli. Vzali na vědomí předběžné závěry s tím, že v nejkratší možné době svolají valnou hromadu. „Předpokládám, že valná hromada bude mít k dispozici konečnou auditorskou zprávu a dá příkazy k úsporám,“ dodal Jindřich Mareš.

Společnost Kultura Nový Bor hospodařila v loňském roce s částkou 8,8 milionu korun, z toho dotace města činily 5,5 milionu.