Medaili Za věrnost I. stupně obdržel také Jiří Kunst, ředitel územního odboru Česká Lípa HZS Libereckého kraje.

„Oceněný je příslušníkem HZS od roku 1977. Je členem různých komisí na úrovni obce s rozšířenou působností a dlouhodobě a velmi úzce spolupracuje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska jak na okresní, tak na krajské úrovni,“ říká mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Jiří Kunst spolupracuje s organizacemi, orgány státní správy a místní samosprávy, se kterými zodpovědně řeší problematiku na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a prevence a nemalou měrou se podílí na propagaci HZS při spoluorganizování výchovně preventivních a propagačních akcí ve spolupráci s Policií ČR.