Ačkoli se na většině území Česka podařilo kůrovcovou kalamitu zpomalit nebo zastavit, v Lužických horách graduje pohroma. Alespoň podle představitelů státního podniku Lesy ČR, kteří se ve čtvrtek sešli s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem u Nové Huti na pomezí českolipského a děčínského okresu. Tam, kde býval smrkový les, jsou nyní vysoké hromady vytěžených klád, rozsáhlé mýtiny a rozbahněný terén.

„Kůrovec už není celorepublikový problém, doznívá jen v kraji Vysočina. Rozsáhlé kůrovcové kalamitě ale čelí lesy v Lužických horách. Po zkušenostech z jiných oblastí je efektivní postup proti kůrovci jasný a lesníci ho znají. Se zástupci ochrany přírody mají společný cíl: zastavit kalamitu a zachovat lesy,“ řekl ministr zemědělství.

Aby v Lužických horách nevznikla „měsíční krajina“, hodlají zde lesníci nasadit všechny síly a potlačit kalamitu co nejrychleji. „Les si s kůrovcem neporadí sám. Jediná možnost je co nejdříve dřevo vytěžit a zpracovat a lesy obnovit. Pokud nic neuděláme, tak brouk zlikviduje za dva roky veškerý zbytek porostů,“ prohlásil generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Stesky občanů prý chápe, ale problém nese výraznější dopady, než jsou jen zákazy vstupu nebo rozježděné lesní cesty. „Jakmile kalamita dozní, vše opravíme, dříve to nemá smysl,“ ujistil Vojáček. „Boj proti kůrovci může být úspěšný, jen když postupují všichni vlastníci lesů společně. Na území státu jich je 400 tisíc, jiná cesta než spojit síly není,“ nastínil a dodal, že v oblasti nyní pracuje 27 těžařských čet s motorovými pilami i traktory a osm harvestorových uzlů.

Po zásazích nevznikají zcela holé plochy: „Při rozčleňování ploch jsme se zavázali k ponechání listnatých porostů, přirozeně obnovených stromů a pro zvýšení biodiverzity asi 30 kubíků sterilních smrkových souší na hektar,“ přiblížil Vojáček.

V zasažených Lužických horách letos podnik plánuje výsadbu zhruba 900 tisíc sazenic na 150 hektarech ve velmi pestré druhové skladbě. „Maximálně využíváme přirozenou obnovu lesů ze stojících stromů, jde o desítky hektarů ročně,“ uvedl generální ředitel.

Zdejší lesy nové generace tvoří směs dřevin odolnějších vůči klimatu i škůdcům. Dominují buky, javory a jedle. Přibudou třeba i jilmy a třešně. „Budoucí les zde bude složen z 60 procent z listnatých dřevin a jedlí, les bude daleko pestřejší než dosud a ekologicky daleko stabilnější,“ zmínil oblastní ředitel Lesů ČR ze severních Čech Pavel Rus.

Rychlost šíření lýkožrouta smrkového je ohromující. „Pokud je na jaře kůrovcem napadený byť jen jediný strom, tak na konci léta může třetí generace napadnout až stovku stromů,“ vysvětlil Vladimír Krchov, ředitel úseku lesního a vodního hospodářství Lesů ČR.

Lidé jsou smutní

S plány lesníků se na místě seznámila i starostka Svoru Kateřina Jonáková. „Myslím, že jsme mohli takovému rozsahu trochu předejít,“ řekla na setkání s ministrem. Obyvatelé prý těžce nesou dopady těžby, související ničení cest, intenzitu těžké dopravy a dopady na turistický ruch. „Lidé jsou z toho smutní, ale také nechtějí být týráni těžebními firmami. Těžaři by měli pochopit, že na území, kde kácí, žijí také lidé,“ poznamenala starostka.

„Příroda nás předehnala,“ přidal se senátor Zbyněk Linhart z Děčínska, který je i předsedou obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která nedávno poslala ministrům zemědělství a životního prostředí otevřený dopis kvůli katastrofálním dopadům kůrovcové kalamity na region. „U nás na Děčínsku a v národním parku tu situaci vnímáme ještě ve větším objemu, je to nepříjemné pro celý region. Velké potíže nám dělá třeba ničení komunikací, turistických tras a uzavírání cest. Jsem ale spokojen, jak se vyvíjí spolupráce s Lesy ČR. Doufám, že věci spojené s tak obrovským problémem už budou fungovat rozumně,“ mínil senátor Linhart.

Jak doplnila mluvčí podniku Eva Jouklová, Lesy ČR v Lužických horách od roku 2018 zvyšují těžbu kalamitního dřeva. Zatímco před třemi roky to bylo 18 tisíc kubíků dřeva, vloni už 311 tisíc m3. Letos do konce května už to bylo 117 tisíc m3 s tím, že za celý rok lesníci odhadují těžbu až 400 tisíc m3 napadeného dřeva.