Autodrom v Sosnové pořádal další kurz, při kterém řidiči odlehčí svému bodovému kontu a vyzkouší si chování automobilu až za hranicí jeho schopností. Přitom se dozvědí novinky v silničním zákoně a oživí si mnohdy dávno zapomenutá pravidla.

Teorie

Celý kurz bezpečné jízdy začal v učebně sosnovského autodromu v půl deváté ráno. První na řadu přišla teoretická část, při které lektor zábavnou, leč důslednou formou seznámil účastníky s hlavními zásadami pohybu na silnicích. Školitel Jan Juna nepotřeboval přes rozlehlost místnosti mikrofon, jeho hřmotný hlas se šířil prostorem a účastníkům v žádném případě nedal možnost dospat brzké vstávání. Pozdější zjištění, že se jedná o bývalého příslušníka armády, tak vůbec nepřekvapilo.

Hlavně opatrně

„Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy provozu, stavu a povaze komunikace, povětrnostním a rozhledovým podmínkám," říká silniční zákon. Tím je prakticky řečeno vše, lektor ale pokračoval v bourání mýtů a předsudků, kterými se mnozí účastníci provozu řídí. Řeč pochopitelně došla i na novelu platící od letošního ledna, zvláště na bod týkající se kruhových objezdů a paniku provázející jeho výklad amatérskými alarmisty.

Vysílačkou si instruktor postupně volá účastníky k projetí překážek.Ano, formulace zákona je v tomto případě lehce nešťastná, na druhou stranu je nutné podotknout, že naprosto drtivá většina kruhových objezdů je u nájezdu označena značkou přikazující dát přednost v jízdě nebo stopkou. Řidiči se tedy nemusí bát, že by došli k újmě, nebo snad museli dávat přednost, ostatně značky jsou díky svému charakteristickému tvaru rozpoznatelné i z opačné strany.

Příprava na okruh

Největší část dopoledního programu byla věnována přípravě účastníků na jízdy pod dohledem instruktorů, které následovaly po obědě. Stěžejním bodem bylo odnaučit řidiče, aby v případě náhlého nebezpečí bezmyšlenkovitě dupli na brzdu. Samozřejmě, každý se již mohl jistě přesvědčit, že brzda je věc užitečná, ale nikoliv v kombinaci s kluzkým povrchem a koly natočenými v jiném než přímém směru.

Praxe

Sosnovský polygon je vybaven dvěma plochami, které po navlhčení simulují uježděný sníh. Hlavně na nich se konala praktická a pro mnohé i nejzábavnější část celého výcviku. Všichni účastníci vyfasovali vysílačky a sedli do svých vozidel, aby vzápětí zjistili, že kluzký povrch je velice zákeřný soupeř.

Sosnovský polygon je vybaven dvěma plochami, které po navlhčení simulují uježděný sníh. Nejdříve jsme se ujetím tří kol sosnovského okruhu seznámili s tratí a pak to začalo.

Opravdu to klouže

Vysílačkou si nás instruktor postupně volal k projetí překážek a přitom sledoval, jestli správně držíme volant a reagujeme adekvátně situaci. Náročnost úkolů se postupně zvyšovala, s ní i nájezdové rychlosti. Ve mně a snad i v ostatních absolventech kurzu začal vzrůstat dojem, že mi to docela jde, což po projetí překážky většinou zchladil instruktor krátkou a trefnou výtkou.

Osobně si myslím, že takový kurz by měl absolvovat každý řidič, ať už má trestných bodů plnou kartu, či nikoliv. Řízení totiž není jen o tom, naučit se na testy a nějak projít praktickou zkouškou. Je důležité poznat i limity auta a hlavně ty svoje. A kde jinde je lze nejlépe zkusit než na uzavřeném okruhu, kde prakticky nejde nikoho ohrozit. Řidiči si tam mohou vyzkoušet věci, které mnozí zažijí až těsně před dopravní nehodou. To už bývá většinou pozdě.

Takřka unikát

Obyvatelé Českolipska mají to štěstí, že v jejich blízkosti se nachází jedno ze čtyř certifikovaných pracovišť v celé republice. O zvýšeném zájmu o podobné služby výmluvně svědčí statistika Autodromu Sosnová.

„Ze zhruba čtyř tisíc účastníků kurzů bezpečné jízdy za rok je jen necelá čtvrtina těch, kterým akutně hrozí odebrání řidičského průkazu a absolvováním kurzu chtějí situaci odvrátit," řekl Pavel Dušánek ze sosnovského autodromu. Ostatní tedy mají hlavní zájem na zlepšení svých schopností, a přispívají tak aktivně k větší bezpečnosti své i ostatních účastníků silničního provozu.