Nezaměstnaní z Českolipska dostávají stále nové šance při ucházení se o práci. Takovou šancí jsou pro ně bezplatné rekvalifikační kurzy kompletně hrazené z Evropského sociálního fondu. Jeden takový kurz ukončilo osm uchazečů o zaměstnání tento čtvrtek. Měsíční intenzivní výuku v oblasti jakosti uspořádala liberecká společnost Regioinfo ve spolupráci se společností AABYSS z České Lípy.
Tyto rekvalifikační kurzy jsou zajímavé tím, že po absolvování měsíční teoretické výuky přechází jeho účastníci na tříměsíční řízenou praxi do různých společností, které hledají zaměstnance právě v oboru, na který se teoreticky v kurzu připravovali.
„Naši absolventi jsou po dobu řízené praxe stále evidováni na úřadu práce, odkud i nadále pobírají dávky v nezaměstnanosti. Po třech měsících se mohou naši absolventi i zaměstnavatelé rozhodnout, zda člověk na pracovní pozici zůstane
a bude s ním uzavřen pracovní poměr,“ řekla Petra Musilová, ředitelka českolipského vzdělávacího centra.
„Zkušenosti z našeho předchozího projektu, který proběhl v Liberci v roce 2005, ukázaly, že s téměř 90 procenty našich absolventů firmy uzavřely po ukončení řízené praxe korektní pracovní poměr,“ upřesnila Petra Musilová.
Oslovená účastnice kurzu Martina Burešová z České Lípy se s námi podělila o své zážitky: „Nemám s čím srovnávat, ale myslím si, že kurzy byly naprosto bezvadné a nadmíru splnily mé očekávání. Na práci v oblasti jakosti nás připravily velmi dobře a domnívám se, že během řízené praxe neudělá nikdo z nás ostudu.“
Jednu uchazečku o zaměstnání přijali na praxi také na Městský úřad v Novém Boru. „Takové zvyšování kvalifikace, které vzešlo ze spolupráce úřadu práce a vzdělávací společnosti, velmi oceňujeme. Rekvalifikačních kurzů není nikdy dost a pokud jsou provázené řízenou praxí jako v tomto případě, tak si myslím, že je to opravdu velmi dobrá cesta, jak zvýšit šanci na úspěch nezaměstnaných při hledání práce,“ řekla starostka Nového Boru Stanislava Silná.
„Absolventka kurzu, která nastoupí na městský úřad, bude pomáhat při rozhýbání procesů, které povedou k efektivnější práci našich úředníků. Tím pracovnice získá cennou praxi a v případě vyhlášení výběrového řízení na volné místo na úřadě bude mít větší šanci na úspěch,“ sdělil tajemník novoborského městského úřadu Antonín Metál a dodal:
„Díky získané praxi u nás, bude mít také větší šanci prosadit se i na jiných úřadech nebo v soukromé sféře.“