Jejich účastnice se budou učit práci s počítačem, věnovat se budou i tématu sebeprezentace či přípravě životopisů.
„Většina žen tyto dovednosti bez problémů před mateřskou ovládala, během ní však maminky ztratily kontakty a vytvořily si jakousi bariéru, kterou by jim kurzy měly pomoci odstranit,“ říká Jiří Vosecký, starosta Okrouhlé, kde stejné kurzy s úspěchem probíhají již několik měsíců. „Do programu se do Okrouhlé přihlásilo několik desítek žen z České Lípy, proto se město rozhodlo být partnerem našeho projektu a kurzy uspořádat přímo v České Lípě,“ dodává Jiří Vosecký. O program je mezi maminkami velký zájem, pokud se podaří získat dostatek financí, nezůstane jen u jednoho kurzu.