Již od 1. září si mohou návštěvníci webových stránek společnosti vyhledat a zobrazit hodnoty ukazatelů - tedy tvrdost, vápník, hořčík, dusičnany a fluoridy v pitné vodě ve vodovodech provozovaných společností v přehledné mapě na webu vodárenské firmy.

Kvalitu vody
si můžete
zobrazit ZDE!

„Ve vybrané lokalitě je vždy zobrazen výsledek rozboru posledního odebíraného vzorku z distribuční sítě. Klient tak má možnost nastavit si domácí spotřebiče na vykazovanou tvrdost vody, či se přesvědčit o jiných parametrech kvality vody. Ukazatel fluoridy není stanovován v každém rozboru, proto jej naleznete jen u některých výsledků,“ upřesnila mluvčí SčVK Iveta Kardianová. 

Odběry vzorků jsou prováděny dle plánu kontroly pro daný kalendářní rok schválený příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Pro zákazníky, kteří bývají v době od 7 do 15 hodin v pracovní dny doma a měli by zájem o to, aby vzorkování proběhlo právě u nich, je na webu SčVK připraven formulář. Po vyplnění a odeslání budou přidáni do databáze možných míst pro vzorkování. Na zařazení do plánu kontroly nevzniká právní nárok, výběr vzorkovacích míst podléhá každoročnímu schvalování krajskou hygienickou stanicí.