Skupina, která se označuje jako „rodáci a vzorní spoluobčané Kravař", v dopise poukazuje na jednání některých tamních osob, které podle jejich pozorování mají co do činění s drogami, přesněji s pervitinem.

„Já bych se nějakým anonymem normálně nezabýval, ale obvinění, která v dopise padla, jsou natolik vážná, že jsem musel učinit některé kroky," říká starosta Kravař Vít Vomáčka. Podle svých slov si myslel, že zasílání anonymních dopisů je věcí doby minulé.

Mimo jiné přijal Vomáčka ve spolupráci s policií následující opatření: v okolí Kravař přibudou kontroly řidičů na užívání omamných a psychotropních látek, a na skutečnosti zmíněné v dopise upozorní starosta management některých podniků v České Lípě, kam podle udání dotyčné osoby dojíždějí za prací.

„Nechci, aby v případě prokázání skutečností uvedených v tom dopise někdo mohl říct, že jsme to nechali být," uvádí Vomáčka s tím, že bez ohledu na tento dopis se uvedenou problematikou obec zabývá ve spolupráci s kompetentními institucemi a orgány.

„Rozkrýt organizaci, která se zabývá distribucí drog. je velmi složité. Jsou potřeba důkazní materiály, konkrétní podněty a podobně. Této skutečnosti bohužel nahrává právě forma, kterou pisatelé níže uvedeného dopisu zvolili," dodává Vomáčka.