Dílny umožňují nejen setkání studentů s vrstevníky ze sousedních zemí, ale i uměleckou a tvůrčí práci v mezinárodním týmu.
„Projektu se účastníme od roku 2004. V současné době ho máme zařazený přímo do výuky v podobě projektového týdne pro žáky dvou tříd druhého ročníku. Základem workshopu je práce se sedmi různými médii, která představuje nadstandard k běžné výuce, prioritou je multikulturní výchova, setkávání s Němci a Poláky v rámci našeho regionu,“ shrnula zástupkyně ředitele českolipského gymnázia Helena Paszeková.
Letošní setkání se uskuteční v příštím týdnu, na Českolipsku opět v hájence za Radvancem, kde bude dílna „akčního umění“.
Vedoucí Lala Podlacha slibuje hodně legrace a tvoření na čerstvém vzduchu: „Budeme dělat land art, kde prostřednictvím přírodních prostředků jako je voda, dřevo, kámen a oheň vytvoříme jedinečné instalace pod širým nebem. Možná je také doplníme zvukovými kolážemi. Náplň dílny totiž záleží na účastnících, oni rozhodují, co a jak budou tvořit. Já jim jen pomáhám a ukazuji cestu.“ Této dílny se zúčastní studenti gymnázií Rumburk, Seifhennersdorf a Bolkow.
Studenti z České Lípy a Liberce se vydají do německého Grosshennersdorfu. Bude se tu konat filmová a taneční a hudební dílna. Žáci základní školy Klíč prožijí svoji dílnu na polské straně Krkonoš v Niedamirówě. Lanterna Futuri pro ně připravila mezinárodní divadelní dílnu na téma náhoda.
„Workshopy Lanterny Futuri využívají metody aktivního učení a staví na základech interkulturní a transkulturní pedagogiky. Účastníci díky nim mají šanci poznat jiné kulturní prostředí, naučí se pracovat v mezinárodním týmu a prosazovat svoje nápady a názory. České školy mohou tyto dílny zařadit do svého kurikula jako projektovou výuku,“ doplňuje Petra Sochová, česká koordinátorka projektu.
Do projektu Lanterna Futuri se na české straně zapojily tyto školy: Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Rumburk, Obchodní akademie Liberec a Základní škola Klíč Česká Lípa.
Projekt od roku 2004 pořádají tři neziskové organizace: Občanské sdružení Rodowitz Radvanec, Dom Trzech Kultur Parada Niedamirów a Begegnungszentrum im Dreieck Grosshennersdorf a je spolufinancován z prostředků EU.