Rozšířená lávka přes řeku Ploučnici je v investičních plánech města již několik let. Přesto lidé chodí po staré a cyklisté se tu musí vyhýbat pěším. Před lávkou je dopravní značka, která cyklisty upozorňuje, že tudy musí své kolo vést.
Vše se ale podle slov místostarosty Jana Stejskala koncem března změní. „V březnu bude lávka stát, peníze na ni jsou stále v rozpočtu,“ ubezpečil místostarosta.
Už na podzim loňského roku předalo město firmě staveniště. „Kvůli povětrnostním podmínkám se zahájení stavby přesunulo do letošního roku. Nyní je počasí lepší, a tak firma zahájí stavbu,“ řekl Jan Stejskal.
„Starou lávku nahradí nová, která bude mít ocelovou konstrukci a dřevěnou mostovku. Lávka bude široká tři metry,“ popsala tisková mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová.
Výměna potrvá deset týdnů, po které bude lávka pro pěší uzavřená. „Stavební práce obnášejí umístění kovové konstrukce a vybudování přístupů k lávce,“ upřesnil místostarosta.
Práce na výměně lávky přes Ploučnici bude provádět firma Strabag Liberec. Nabídla nejnižší nabídkovou cenu – šest milionů korun včetně DPH a nejkratší termín dodání.
Současně s výměnou konstrukce musí také firma přeložit potrubí středotlakého plynovodu a vedení vysokého napětí. Lávka bude díky své šířce sloužit jak pro pěší, tak i pro cyklisty.
Pro milovníky kol chystá radnice v letošním roce další zlepšení. Prvním bude propojení sídlišť Lada, Sever a Střelnice s cyklostezkou Varhany a také spojnice mezi Špičákem a ulicemi Moskevskou a U Ploučnice.
„Trasy povedou částečně po komunikacích společně s ostatní dopravou, částečně po vyhrazených pruzích na vozovkách a částečně po samostatných cyklistických pruzích,“ uvedla Kateřina Amrichová.
Dalšími připravovanými akcemi jsou propojení cyklotrasy Písečná s cyklostezkou Vlčí Důl, instalace stojanů s cyklistickou mapou regionu a lavičkami na začátek a konec cyklostezky Vlčí Důl, cyklotrasy Písečná, I. etapy cyklostezky Varhany, před nádraží ČD a před Sportareál Barvířská a v neposlední řadě zpřístupnění jednosměrné ulice Pod Holým vrchem v úseku od železničního přejezdu k nemocnici v obou směrech.