Obezita je jednou z největších medicínských hrozeb rozvinutého světa. O tloustnutí dětí ví své primář pediatrického a novorozeneckého oddělení NsP Česká Lípa Josef Gut.

Setkáváte se často s dětskými pacienty, kteří mají nadváhu?

Zcela pravidelně i k nám na oddělení i do ambulancí přichází řada dětí s nadváhou nebo už obézních. Zcela aktuální české populační údaje o výskytu sice nejsou k dispozici, ale podle přehledů z EU z roku 2013 zhruba 20 % školních dětí trpí nadváhou či obezitou. Bohužel navíc nemalé procento školních dětí je již skutečně v kategorii obézních dle evropských statistik okolo 45 % chlapců i dívek.

Zhoršuje se situace časem?

Podle nejnovějších evropských dat naštěstí zatím nedošlo již k dalšímu nárůstu výskytu v dětské populaci. Ale není důvodů předpokládat, že situace v České republice stran výskytu bude jiná.

Jaké základní pojmy se u této problematiky používají?

V posledních desetiletích se vžil nejen v medicínské terminologii, ale i v běžném mediálním světě termín Body Mass Index BMI, pomocí kterého jsou posuzovány jednotlivé osoby podle své hmotnosti a výšky. Ani ovšem posuzování BMI není bez úskalí, například zvláště při porovnávání příslušníků různých ras. Navíc trénované děti s výraznější svalovou hmotou vykazují vyšší BMI hodnoty.

Jaké jsou další ukazatele?

Jako další použitelné kritérium je obvod pasu, který poměrně dobře vypovídá o množství nitrobřišního tuku a tak riziku budoucích zdravotních komplikací. Obvod pasu přesahující polovinu tělesné výšky je považován za rizikový faktor. Jaká je norma a co už napovídá, že jde o obezitu? U dospělých osob BMI se pohybuje normálně mezi 20-25, jedinci s indexem mezi 25-30 lze považovat za osoby s nadváhou a s indexem BMI nad 30 už za obézní. Při používání indexu u rostoucích dětí je třeba zohlednit jejich období zvýšeného růstu, a proto jsou posuzovány pomocí tzv. percentilových, věkově vázaných grafů. Podle nich pak děti, které se podle BMI octnou nad 90. percentilem, jsou hodnoceny jako děti s nadváhou a děti s hodnotami nad 97. percentilem jsou už obézní.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Českolipsko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase ve středu.