Záměr prodeje dvou set metrů čtverečních lesa schválili českolipští zastupitelé těsnou většinou hlasů. Konkrétně šlo o pozemek u rodinného domku v ulici Českých Bratří.
Zastupitelka Jitka Lukášková upozornila, že se již dříve zastupitelé shodli, že lesy prodávat nechtějí. „Jestliže se chceme chovat systémově, neměli bychom les prodávat,“ řekla.
Podle důvodové zprávy majitelé rodinného domu čp. 1413 požadují odkoupení především z důvodu ochrany soukromého vlastnictví. Pozemek za jejich domem je svažitý a umožňuje snadný přístup na zahradu domu.
Vyjádření odboru rozvoje, majetku a investic, oddělení územního plánování, potvrzuje názor, že lesy by nemělo město prodávat.
„Pozemek je mimo zastavitelné území města, je určen k plnění funkce lesa a z hlediska ochrany veřejných zájmů a ochrany lesa je vhodné, aby zůstal v majetku města,“ citujeme z vyjádření.
Naopak výbor pro prodej nemovitostí prodej doporučil.
K celé záležitosti se vyjádřily i Městské lesy s.r.o., které les spravují. Podle představitelů společnosti je z lesnického hlediska pozemek hospodářsky bezvýznamný, proto prodej nejlépe celé výměry doporučují.
Petr Máška prodej části lesa označil za nemilý precedens. „Záležitost projednám s vedením Městských lesů, aby se nic podobného už neopakovalo,“ poznamenal zastupitel.
I přes návrhy opozice, aby město část lesa neprodávalo, zastupitelé záměr schválili, a to těsnou většinou, pro kterou hlasovali zastupitelé zvolení za ODS. Po zajištění dalších dokladů se prodejem budou znovu zabývat zastupitelé.

Další zprávy z regionu najdete zde