Už třináct let tak vytvářejí stabilní a geneticky rozmanitou populaci živočišného druhu, který do tamějších vod patří. Noví pstruzi se tak již prohání v Černé Smědé, Černém a Včelím potoce a v revitalizovaném úseku toku Malé Jeřice. Plůdky pstruha tam vysadili do bystřin a tůní, ve kterých se nerybaří a které spravují Lesy ČR. „Monitoring prokázal úspěšnost našeho projektu. Například v Hájeném potoce v obci Bílý Potok postiženém v roce 2010 povodní je vidět několik generací pstruha potočního. V pramenné části Černého potoka je zase prokazatelný výtěr vysazeného dvouletého pstruha,“ popsal vedoucí Správy toků, oblast povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl.