V prostoru se nachází velké množství stromů, které jsou napadené kůrovcem, dostávají se do stádia rozpadu a je možné by mohly nekontrolovatelně spadnout. Průchod je povolen jen po modré turistické značce.

Zákaz vstupu do části rezervaci platil už v loňském roce, od března do října. Tehdy bylo důvodem rozsáhlé kácení stromů napadených kůrovcem.

NPP Břehyně – Pecopala o rozloze přes 900 hektarů se nachází severovýchodně od Doks v okolí Břehyňského rybníku a pískovcové plošiny Pecopala. Tato rezervace je jedním z nejvýznamnějších chráněných území na Českolipsku. Biologicky pestré území je bohaté na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a jedná se i o významné hnízdiště ptáků. Od roku 2014 se tu pohybuje smečka vlků.