Rada města Doks tento týden schválila dohodu, kterou hodlá uzavřít s pořadatelem festivalu Mácháč. Dokument, který by měl organizátor podepsat v nejbližších dnech a stvrdit tak jeho platnost, ošetřuje jen letošní ročník festivalu. Proti jeho znění ovšem ostře vystupují kritici; vadí jim vágní formulace o regulaci hluku a také malý přínos do městské kasy.

Vstupenky na festival, který se koná na konci srpna, jsou už v prodeji, jeho konání už zřejmě nic neohrozí. A podle Luboše Leuricha, předsedy petičního výboru, který už tři roky bojuje za „tišší" festival, jeho zrušení ani nikdo nežádá.

„Naší peticí se snažíme ochránit občany před nadměrným hlukem po dvě noci až do ranních hodin," tvrdí s tím, že o zrušení festivalu neusiluje, což zopakoval i na posledním zasedání zastupitelstva, kde se znění dohody projednávalo. Vadí mu ovšem, že zatímco v roce 2012 byly noci klidné, rok poté se pořadatel „vrátil k extrémní intenzitě hluku".

V dohodě mu chybí jasně daná hladina hluku, která nebude za žádných okolností překročena. „Místo toho bude v dohodě jakási regulace výkonu zvukové aparatury v procentech a v čase, což absolutně nic neříká, když neznáte nějakou konkrétní základní hodnotu," tvrdí Leurich.

Starostka Doks Eva Burešová (SLK) oponuje, že hlukové limity jsou dané zákonem. „Do dohody jsme dali všechny požadavky, které jsou legislativně oprávněné. Hlukové limity řeší zákon, my na porušení zákona nedáváme ani výjimku, ani dohodu. Porušení hlukových limitů nemáme v kompetenci ani řešit, zákon jasně určuje limity a podle zákona to také jen hygiena smí řešit," říká starostka s tím, že dohoda obsahuje požadavky petičního výboru i města. „A to takové, které jsme schopni v případě porušení sankcionovat, nebo je jinak řešit."

Více peněz pro město!

Leurich a spol. také požadují, aby město mělo z festivalu více peněz. Podle radou schválené dohody přiteče do městské kasy 350 tisíc korun ve formě paušálního poplatku.

„Už třetí rok rozporujeme ani ne poloviční poplatek ve srovnání například s Benátskou nocí v Liberci. Poplatek nebyl navýšen při změně festivalu z jednodenního na dvoudenní, což by bylo zcela logické. Hlavní příjem pořadatele je totiž z cateringu," tvrdí Leurich, který by chtěl paušální poplatek zdvojnásobit. Poukazuje na fakt, že když se s organizátorem festivalu dohodl poplatek z prodaných lístků, byla vykázána nižší návštěvnost, než když byl předem dohodnut paušální poplatek.

Podle Burešové takzvaný poplatek ze vstupného dle zákona neřeší město, ale musí se na něm dohodnout správce daní (finanční odbor) a pořadatel, a to buď výtěžkem ze vstupného, anebo paušálem.

„Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl výtěžek ze vstupného nižší než předcházející roky, kdy byl placen paušálně, bylo v letošním roce přistoupeno k paušálu ve výši 350 tisíc korun, což je o 50 tisíc více než například v roce 2012," tvrdí starostka s tím, že pořadatel festivalu podporuje některé akce města, díky čemuž město ušetří.

„Dvoudenní akce také neznamená dvojnásobné příjmy pro pořadatele. Dvoudenní akce ale do města přiláká více návštěvníků, kteří tu bydlí, stravují se a více utrácí. Vzhledem k tomu, že akce se pořádá na pláži, která je městem pronajatá na několik let, nemůže už město vybírat od pořadatele nájem, jako tomu je u akcí v jiných městech," tvrdí starostka, která zmínila i petici na podporu festivalu. Podepsalo ji 575 lidí; 429 z nich splnilo patřičné náležitosti a 362 z nich bydlí v Doksech či Starých splavech.

Jedno hlasování

Petiční výbor se prý rovněž domnívá, že došlo k procedurálním nedostatkům v projednávání dohody a v minulých dnech podal stížnost u ministerstva vnitra.

„Konkrétně jsme požadovali dvě samostatná hlasování o úpravě smlouvy ohledně hlukového limitu a ohledně navýšení poplatku pořadatele na dvojnásobek vůči původní jednodenní akci. Paní starostka návrh dvou hlasování ignorovala, hlasovalo se najednou a bylo tím podle mě například znemožněno navýšit významným způsobem příjem města," říká Leurich.

Burešová se však stížnosti neobává. „Požadavky pana Leuricha byly zastupitelům předneseny k diskuzi v rámci jednání zastupitelstva. Nikdo ze zastupitelů se však s těmito požadavky neztotožnil, tudíž nenavrhl úpravu usnesení, či protinávrh. Náš postup při jednání zastupitelstva byl tedy v souladu se zákonem o obci," tvrdí.