„V letošním roce se nám podařilo podpořit všechny podané projekty, které splnily potřebné podmínky, a také jsme poskytli individuální dotace na velké obnovy. Moc mě těší, že se za poslední roky podařilo v kraji nastartovat desítky obnov památek a že Liberecký kraj je těmto obnovám nápomocen,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Letos krajský úřad přijal 102 žádostí. Podporu získalo 97 projektů, mezi něž kraj rozdělil 22 milionů korun.

Skončila například závěrečná etapa restaurování varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově, které jsou dílem varhanářského mistra Josefa Predigera a řadí se k nejcennějším svého druhu v České republice. Jejich záchrana započala v roce 2013, kdy byly dlouhodobým působením červotoče již ve zcela havarijním stavu.

Varhany v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově.Varhany v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově.Zdroj: Liberecký krajV uplynulých letech prošly postupně náročným restaurátorským zásahem, který Liberecký kraj podpořil bezmála třemi miliony korun. V současné době jsou varhany po předchozím celkovém rozebrání opětovně sesazeny, naladěny a plně funkční. Jejich tóny si budou moci návštěvníci kostela poslechnout například při varhanním koncertě 21. října.

Závěrečnou fází letos prošlo i restaurování vitrážových oken v kostele 14. svatých pomocníků v Krompachu, které Liberecký kraj podpořil celkovou částkou převyšující 230 tisíc korun, a dokončuje se i další etapa záchrany Starého hřbitova při kostele Narození svatého Jana Křtitele v Kamenickém Šenově.

Tam Liberecký kraj po léta podporuje zajištění náhrobků i hrobek s cennou sochařskou výzdobou, které připomínají významné osobnosti tohoto sklářského města, a kterým by bez záchranných prací hrozil zánik. Letos se uskutečnila již osmá etapa obnovy, na které se Liberecký kraj dosud podílel částkou 900 tisíc korun.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru.Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru.Zdroj: Liberecký kraj

Od konce 19. století se již nepohřbívá, a tak je Starý hřbitov jako duchovní oáza klidu a ticha především častým cílem turistů, které do Kamenického Šenova přijedou.

Novou tvář dostává postupně i jedna z centrálních staveb v Novém Boru – kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letošním roce skončila obnova fasády na lodi kostela; věž na nový kabát ještě čeká.