Největší část peněz putuje na retenční opatření v krajině a zeleno-modrá opatření v sídlech. V Mimoni díky tomu obnoví zámeckou tůň, v Semilech vybudují retenční nádrž pro zachycení dešťové vody ze silnice a v Dubnici se mohou pustit do vytvoření mokřadního areálu se soustavou tůní, dřevěných povalových chodníčků a osvětových tabulí.

 „Na opatření pro zadržení vody v krajině jde více než 12 milionů korun. Podporu získají nejen obce a místní environmentální organizace, ale i zemědělci. Nejčastěji je využijí na vytváření tůní, zakládání mezí, výsadbu remízků a další protierozní opatření. Mezi podpořenými jsou ale i projekty na zadržování vody v lesích,“ říká radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Zelenou dostaly i projekty k ochraně ohrožených druhů živočichů a rostlin, péči o cenné přírodní biotopy, opravy božích muk, křížků a dalších drobných památek v krajině. Podpořen byl například projekt Ptačího parku Mnišské louky, kosení řady orchidejových luk či ošetření památných stromů. 

„Liberecký kraj je neodmyslitelně spjat s nádhernou přírodou, zachovaným krajinným rázem a vysokou kvalitou životního prostředí. Proto je environmentální oblast jednou z priorit dotačního fondu,“ doplnil radní Židek.

Liberecký kraj