Dělníci zavítali tento týden například do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě, kde začala oprava střešní krytiny. „Letos bude vyměněna celá jižní strana střechy nad hlavní lodí chrámu. Svrchní krytina bude opět pálená taška-bobrovka. Střecha se nově dočká i bednění,“ přiblížil opravy místní farář Pavel Andrš.

Jedná se o jeden ze čtyř projektů, které finančně podpořil Liberecký kraj. Zatímco na opravu raspenavského kostela vyčlenil částku 650 tisíc korun, na obnovu areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici přispěl 700 tisíci korunami.

„Kostel v Horní Polici s ambitem, farou a zvonicí je významnou, památkově chráněnou dominantou krajiny. Jeho obnovu podporujeme systematicky, v roce 2019 věnoval kraj milion korun a loni milion a půl,“ sdělil hejtman Martin Půta.

V rámci první etapy byla areálu navrácena barokní podoba. Kostel se dočkal nové fasády, zrestaurování oken a dveří a obnovy odvodňovacího systému. Druhá etapa se zaměřuje především na ambity. „Věříme, že koncem roku se poutní místo zaskvěje v plné kráse,“ řekl páter Stanislav Přibyl. Krajskou dotaci obdržel i kostel Mistra Jana Husa v České Lípě a kostel svatého Petra a Pavla v Semilech.

Majitelé památek také mohli využít program Záchrana a obnova památek, na který kraj vyčlenil přes deset milionů korun. Maximální výše dotace na jednu obnovu je 300 tisíc korun. „Podle stanovených kritérií programu získalo nejvyšší bodové ohodnocení 52 žádostí. Sedmačtyřicet jich obdrží podporu v plné výši, u pěti byla dotace snížena kvůli vyčerpání peněz z programu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová.

V Okrouhlé na Českolipsku využijí peníze na restaurování vitráží ve vzorkovně malírny okenních skel, zatímco zámek ve Stvolínkách opraví nádvoří a okna. „Dotace pomůže i ke zkrášlení sokolovny v Jablonci nad Nisou a čtvrt milionu poputuje na záchranu vzácných varhan v Bozkově u Semil,“ doplnila Vinklátová.

Živo je i na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ). Lešení vyrostlo na vnitřním nádvoří zámku Hrubý Rohozec, kde řemeslníci renovují římsy, plechy, svody a okapy, zatímco omítka zůstane původní. Práce zaberou celou sezonu a hotovo by mělo být do konce letošního roku. „Jsem rád, že se podařilo do této rekonstrukce investovat, už to bylo potřeba. Návštěvníky lešení nijak nelimituje,“ přiblížil místní kastelán Jiří Holub.

Grabštejn obsadili archeologové i řemeslníci při příležitosti oprav tzv. Malého nádvoří. Stavební práce mají za úkol stabilizovat sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory. „Pod nádvořím jsou sklepy v havarijním stavu kvůli velké vlhkosti. Je potřeba odkrýt dlažbu, opravit klenby, udělat nové drenáže na odvod vody tak, aby nedocházelo k zavlhčení a poškození omítek,“ osvětlila kastelánka Věra Ozogánová.

Na Zákupech probíhá velká stavební akce, během které dojde k obnově barokního krovu, stropů a střechy. „V současné chvíli je kompletně hotové severní a východní křídlo zámku,“ podotkla mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová. Na druhém nádvoří hradu Trosky prošlo rekonstrukcí pódium pro pořádání kulturních akcí a na zámku Lemberk proběhla revitalizace zámecké lipové aleje, jejíž historie spadá až do roku 1786.