Liberecký kraj plánuje v příštím roce vynaložit výdaje ve výši 3,458 miliardy korun. Vyplývá to z jeho rozpočtu na rok 2020, který v úterý 26. listopadu schválili krajští zastupitelé. Rozpočet počítá také s celkovými příjmy ve výši 3,555 miliardy a přebytkem téměř 97 milionů korun. Kraj ho plánuje využít na splácení úvěrů.

„Ve srovnání s rokem 2019 budou významně posíleny zejména příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje v souvislosti s navyšováním mezd a platů a růstem cen energií a ostatních služeb, a to celkem o 55 milionů korun,“ uvedla ekonomická náměstkyně Jitka Volfová (ANO). O padesát milionů korun vzrostou také náklady na dopravní obslužnost.

Rozpočet prošel většinou hlasů, neprošel naopak opoziční návrh na vyčlenění více peněz na obnovu odolnosti krajiny proti suchu a bleskovým povodním. „Ten problém je evidentní, jednou příčinou je částečně klimatická změna, druhou příčinou je to, jak nakládáme s krajinou,“ vysvětlil opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (Změna).

Řešením by podle něj proto mělo být uvedení krajiny do stavu, kdy bude schopná vodu více zadržovat. Na tato opatření navrhl vyčlenit 50 milionů korun. „Kraj v tom musí být tahoun, obce jsou na to moc malé a stát příliš daleko,“ doplnil Šedlbauer.

Na přípravu projektů vedoucí k revitalizaci krajiny by podle jeho návrhu mělo být vyčleněno 15 milionů korun, dalších 15 milionů pak na samotné investice. Do dotačního fondu, které drobné projekty podporuje, chtěl místo navrhovaných osmi milionů vyčlenit milionů dvacet. Peníze na to opozice navrhla vzít z rozpočtové rezervy, z prostředků na mediální propagaci kraje a také na chystaný parkovací dům u krajského úřadu. Ten podle Změny není potřeba.

Radní Jiří Löffelman (Starostové), který má na starost resort životního prostředí, uvedl, že je retence vody jednou z krajských priorit. Návrh ale nepodpořil. „Myslím, že děláme maximum pro to, abychom dopady sucha v Libereckém kraji zmírnili. Zrealizovala se spousta drobných projektů, například v povodí Smědé,“ zmínil.

Systematická obnova

Podle Šedlbauera je ale výše prostředků nedostatečná a v dalších letech by měla být ještě větší. „Pokud se má obnova krajiny udělat tak, aby byla funkční, nemůžou to být jednotlivosti typu tady tůňka, tamhle mokřad. Musí to být systematicky naplánované,“ dodal Šedlbauer.

Podle vedení kraje je naopak nesystémové vynaložit peníze, aniž by byly připraveny konkrétní projekty. Zástupci opozice ale tvrdí, že je potřeba víc peněz, aby se projekty mohly připravit. Po včerejším neschválení tak spoléhají na to, že se nějaké peníze navíc najdou například při jarním rozdělování přebytku.