Narychlo svolané setkání k tomuto téměř zapomenutému, avšak „živému“ projektu státu si ve středu večer nenechaly ujít desítky obyvatel Horní Libchavy. Není jim lhostejné, že se jim v případě jeho uskutečnění výrazně zhorší kvalita bydlení, kvůli které se sem řada z nich přistěhovala a také do ní investovala miliony korun.

„Šla jsem sem za pěkným prostředím. Určitě nechci žít v obci, která bude 'skřípnutá' mezi dvěma obchvaty,“ říká jedna z organizátorek setkání Kateřina Mervínská. „A i kdyby naše podněty a apely byly marné, budeme mít alespoň čisté svědomí, že jsme se ozvali,“ podotýká.

Podle Lenky Matulové ze sousedních Volfartic je pro její rodinu představa obří novostavby děsivá: „Mám z ní husí kůži, protože tahle spojovačka by měla jít kolem našeho baráku, kudy by najížděly všechny ty kamiony a auta.“ Jak dodává, varianta, že se uskutečnění záměru ani nedožije, ji neuklidňuje, a proto se teď angažuje. „Máme děti, vnoučata, bojím se, že když nic neuděláme, budou na nás nadávat,“ míní Matulová.

„Místo jedné silnice se tak skoro zbytečně zabetonuje další nedotčený kus krajiny,“ hodnotí plány Radek Šiner a soudí, že se jeho domova – Horní Libchavy – ještě více než trasa z Děčína dotkne obchvat I/9. „Je to předimenzované,“ komentuje Šiner. Poukazuje i na rekreační ráz okolí, který by stavba zničila. „Dělala se zde cyklostezka pro turisty, pro odpočinek. Teď tím podle těchto představ povede čtyřproudá silnice, to už sem nikoho nebude lákat přijet,“ zlobí se.

Obyvatelé dotčených vsí neskrývají zásadní obavy ze zhoršení životního prostředí, kvality dopravní situace, narušení kvality povrchových vod, ohrožení zdrojů pitné vody. Jsou si jistí, že přeložka je hrozbou i pro život řady živočichů a zvířat, ale také pro kvalitu jejich bydlení.

„Výrazně naruší ráz i vzhled krajiny, vzroste hluk, prašnost včetně toho, že se v ovzduší objeví zdravotně nebezpečné látky. Všem klesne hodnota nemovitostí,“ uvádí starostka Volfartic Marie Bernátová. Připomíná, že v rámci přípravy stavby učinili projektanti aktualizaci technické studie navržené trasy a 4. července bylo zveřejněno Ústeckým krajem oznámení o zahájení zjišťovacího řízení. Lhůta k vyjadřování prakticky vypršela.

„Čísla mají postavená tak, aby stavbu prosadili. Zatím neberou v potaz žádná vyjádření obce k problému. Žádáme o oponentní posudky a 'velké' šetření EIA a chceme dosáhnout toho, aby se konečně řešily varianty. Těmi se třicet let nikdo nezabýval,“ vysvětluje Bernátová. Nepopírá ovšem, že se tíživé poměry na dosavadní silnici musí vyřešit.

„Odborníci by měli poctivě prověřit ostatní možnosti. Existují, jen o nich stát nechce jednat, drží se plánu z dob komunistů. Tehdy to měla být v podstatě vojenská stavba, poměry v dopravě byly nesrovnatelné. Dnes v dokumentech projektu uváděná křivka budoucího nárůstu dopravy je zkreslená, neodpovídající,“ tvrdí volfartická starostka.

Objednavatel velkodíla, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) naopak razí názor, že zcela nové vedení silnice mezi Děčínem, Benešovem nad Ploučnicí, Radčem, Volfarticemi, Horní Libchavou a Manušicemi vyřeší řadu dopravních závad na dosavadní a přetížené trase.

Jak potvrzuje mluvčí této státní organizace Jan Studecký, silnice I/13 představuje významnou dopravní trasu propojující v západním a severním sektoru republiky území krajů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého. „Stávající silnice mezi Děčínem a Novým Borem má uspořádání s nevyhovujícími směrovými a hlavně spádovými poměry a velmi často je v konfliktu s obytnou zástavbou,“ uvádí ŘSD v oficiální informaci k záměru stavby přeložky I/13.

Ta uvádí i základní parametry novostavby, její hlavní trasa má měřit přes 22 kilometrů, vydání stavebního povolení plánuje na rok 2026 a uvedení do provozu předpokládá v roce 2034. Předpokládanou cenu této stavby k letošnímu červenci hlásí ve výši 3 miliardy 581 milionů. Divné je, že stejnou sumu ŘSD uvedlo už před třemi roky. Na trase přeložky silnice I/13 je v plánu 30 mostních objektů. Na trase je pět velkých mostů, a to z důvodů křížení stávajících údolí a ekologicky cenných lokalit.