Řada občanů neplatí městům povinné poplatky. Obyvatelé České Lípy dluží nejvíce za přestupky v dopravě a za odpad. V Ralsku museli s evidencí dlužníku začít od píky, výsledek je překvapil.

V České Lípě občané městu dluží více než 64 milionů korun. Kromě toho má město ještě pohledávky za podnikateli a právnickými osobami ve výši zhruba 79 milionů korun.

„Nejvyšší částky dluží občané za přestupky v dopravě, ty činí přibližně 29,4 milionu korun. Následují dluhy na místním poplatku za odpad ve výši necelých dvacet milionů. Z podnikatelů a firem evidujeme nejvyšší dluh za firmou VETT, a.s., který činí cca 75 milionů korun," uvedla Monika Bayerová, tisková mluvčí českolipské radnice.

Město pohledávky vymáhá vlastní exekuční činností i prostřednictvím soudních exekutorů v závislosti na druhu a výši pohledávky. Problém je s pohledávkami, které se vymáhat již nedají. „Tyto dluhy se účetně odepisují a evidují až do promlčení. O odpisu pohledávek do 20 tisíc korun rozhoduje rada města, nad tuto částku pak zastupitelstvo města," doplňuje Bayerová.

Vymahači

V Novém Boru funguje specializované oddělení finančního odboru, které pohledávky od občanů vymáhá. „Byli jsme v roce 2004 jedním z prvních měst, které takové oddělení zřídilo. Jeho činnost je velmi efektivní. Pracovníci oddělení totiž pracují s pohledávkami po celou dobu jejich vymahatelnosti, která může být až 20 let. Při tom využívají všech zákonných možností, jak od neplatičů dlužné částky vymoci," popsala Radmila Pokorná, referent pro styk s veřejností.

Celková dlužná částka v Novém Boru není známá, jedno je však jisté. I V Novém Boru nejvíce obyvatelé dluží za klasické poplatky. „Celkovou dlužnou částku na pohledávkách budeme znát až po účetní závěrce. V tuto chvíli můžeme mluvit jen obecně, že pohledávky jsou za místní poplatky a pokuty," doplňuje Pokorná.

Složitější situaci měli za poslední rok v Ralsku, kde museli všechny dlužníky zaevidovat. Ukázalo se, že bývalá zaměstnankyně úřadu některé povinnosti lehce opomíjela. „Podařilo se zaevidovat celkem 108 dlužníků na nájemném s dluhem za vystěhování, nebo opravách v částce 4 868 100 korun a nákladech řízení v částce 3 185 531 korun, celkově tedy 8 053 631 korun," uvádí vedoucí oddělení vymáhání pohledávek Karolína Pillmannová.

Dluhy rostou

Někteří obyvatelé Ralska ani tak nechtějí své dluhy platit. „Nepodařilo se nám zatím přesvědčit všechny poplatníky o tom, že je především v jejich zájmu povinnost vůči městu plnit, a tak se vyhnout nepříjemnostem spojeným s jejich následným vymáháním," popsala Pillmannová.

Přesto zaměstnankyně finančního oddělení v Ralsku pevně věří, že tento běh na dlouhou trať přinese v budoucnu snížení počtu dlužníků a povede k naplnění příslušných příjmových kapitol městského rozpočtu.

V České Lípě v posledních letech dluhy občanů rostou. Zatímco v roce 2014 dlužili občané městu na pokutách zhruba 27 milionů, letos je to něco přes 29 milionů.

„Někteří lidé jsou nepoučitelní a na poplatky zapomínají, znám takových desítky. Já vše raději vyřeším v uvedený termín, abych se nemusela stresovat. Nechci mít exekuci," říká Hana Vraná z České Lípy.