Jak pokračuje vyjednávání o rychlejším vlakovém napojení Liberec-Praha? 
Současný stav je nevyhovující a naprosto neodpovídá 21.století. Jízdní doba na 100 kilometrech za 2,5 hodiny je špatnou vizitkou státu, jsem poněkud smutný z toho, že Ministerstvo dopravy nehledí na napojení pátého největšího města v zemi na Prahu s dostatečnou prioritou. V současné době se zpracovává další studie z cílem snížit jízdní dobu na 90 minut. Pevně věřím, že nové vedení Ministerstva dopravy dosavadní vlažný zájem změní na skutečné úsilí. 

Nebojíte se toho, že sice uspějete v Libereckém kraji, ale ve zbytku republiky to nebude stačit na 5 procent?
Poslední průzkumy volebního potenciálu nám dávají srovnatelné šance jako KDU, TOP 09, Pirátům nebo SPD. Hlas pro Starosty a nezávislé nepropadne. V loňském roce nás v krajských volbách v celé České republice podpořilo 252.000 voličů, tedy 9,9 % z nich. Můj tip pro letošní parlamentní volby je 20 procent v Libereckém kraji a 7 % celorepublikově.

Jaký máte názor na letošní absolutně nezvládnutou koordinaci dopravních uzavírek v Liberci?
S koordinací dopravních uzavírek v Liberci spokojený nejsem, zrovna jako vy a mnoho dalších občanů města Liberce i okolí. Uzavírky povolují úředníci a nabídky na koordinaci uzavírek ze strany Kraje vůči ŘSD a městu Liberec proběhly bohužel až po úřednickém odsouhlasení uzavírek, což z dnešního pohledu považuji za chybu i přesto, že většina uzavírek je na stavbách města Liberec a ŘSD. Za pozitivní považuji, že město Liberec (inicioval pan náměstek Kysela a tento nápad vítám) chystá zřídit pracovní skupinu, která se řízením uzavírek bude od příštího roku zabývat již předem. Vedle nedostatečné koordinace oprav považuji za zásadní problém jejich trvání, např. oprava ul. Metelkova trvala 4,5 měsíce. Tady by město Liberec mělo převzít roli koordinátora a soutěžit opravy jednotlivých silnic u jednoho dodavatele.

Kdy postavíte silnici k Densu, kterou jste slíbili před volbami?
Svůj slib si pamatuji naprosto přesně a stálo v něm mimo jiné, že silnici postavíme jako krajskou silnici hned poté, jakmile nám toto město Liberec umožní v rámci změny svého územního plánu. Máme již k dispozici studii tohoto druhého připojení na průmyslovou zónu, kterou zaplatil Liberecký kraj. Pracovně se v této věci pravidelně scházíme se zástupci firem z Liberecké průmyslové zóny. Pokud město Liberec dodrží slovo primátora a změna územního plánu bude odsouhlasena na začátku roku 2018, bude moci proběhnout posouzení vlivu výstavby na životní prostředí, bez kterého se stavba zahájit nedá.dále projektován a když vše proběhne bez komplikací pak zahájení samotné výstavby v roce 2020. 

Jaká je nyní spolupráce s panem Dědkem? Podílí se na kampani starostů, nebo zjistil, že vybudovat a řídit úspěšnou firmu neznamená automaticky, že člověk může být i úspěšným politikem?
Pan Dědek vyslovil kandidatuře Starostů a nezávislých podporu, a to přesto, že se nakonec rozhodl osobně nekandidovat. Já si jeho podpory a názorů vážím, Uvidíme, jestli se k politice osobně v budoucnosti nevrátí. Lidé, jako je on, podle mého názoru do politiky a veřejné diskuse patří.

Jak se vyvíjí vaše kauza, pane hejtmane? Má obviněný člověk kandidovat do parlamentu?
Za posledních 10 měsíců se nikam neposunula. Ve spisu, který jsme si mohli před koncem loňského roku s advokáty prohlédnout, nejsou dle mého názoru žádné nové důkazy proti těm, které byly obsaženy v textu, kterým mi policie v listopadu 2014 sdělila obvinění. Za skandální považuji celou délku trvání kauzy, která poškozuje moji práci a moje jméno. Jsem nevinný, jsem obviněn z něčeho, co jsem neudělal a o čem nejsou ve spisu žádné důkazy. Právě proto již téměř tři roky čekám na možnost obhájit se u nezávislého soudu. Proto, že moje kauza ještě neskončila, rozhodl jsem se kandidovat až na posledním místě kandidátky v kraji a odmítl jsem nabídky stát se celostátním lídrem Starostů a nezávislých. I na základě vlastní zkušenosti ctím presumpci nevinny.