Lidé mnohdy ani netuší, jak v takovém případě postupovat dál. Bohužel, domácnosti často ani neřeší, jak naložit se svými financemi ve chvíli, kdy jsou příjmy zajištěny.

Česká národní banka zveřejnila v rámci měnového přehledu, jak je to v Čechách se zadlužeností domácností. Statistika je neúprosná a v pololetí přesáhl celkový dluh částku jeden bilión korun. „Zatím máme s manželem práci oba,“ poznamenala Alena Spurná z České Lípy a zároveň přiznala, že neví, jak by se zachovala v případě finanční tísně.

Nezbytné znalosti pro všechny

Podle průzkumu agentury STEM/MARK, který se uskutečnil na základě požadavku ČSOB, se přes šedesát procent lidí orientuje v oblasti ekonomiky a více než pětina Čechů je vysoce finančně gramotná. Českolipsko má za sebou čtrnáct seminářů v deseti obcích právě na téma finanční gramotnost.

„Návštěvnost seminářů byla velmi dobrá a každého z nich se zúčastnilo průměrně dvacet až třicet lidí z jednotlivých obcí,“ poznamenala Marcela Ottová, mluvčí českolipského úřadu práce s tím, že seminář absolvovalo celkem tři sta dvacet lidí. Interaktivní formou byly lidem nabídnuty ekonomické a finanční informace o tom, co dělat, kdy a jak danou situaci řešit.

Půjčka je často vysoce riziková

„Vzhledem ke skutečnosti, že problém rodinných financí velmi často souvisí se ztrátou zaměstnání, byla součástí seminářů také část, věnovaná hledání zaměstnání,“ upřesnila Marcela Ottová. Kolik informací absolventi využijí, ukáže čas. Účastníci v závěrech seminářů hodnotili přínos formou dotazníku a hodnocení vyzněla velmi pozitivně.

„Lidem, kteří absolvují podrobné seznámení s tokem osobních financí, s riziky, spojenými s určitým chováním v této oblasti, riziky spojenými s velmi pestrou nabídkou různých produktů a půjček, se otevírají oči,“ upozornila mluvčí ÚP Marcela Ottová. „Zjišťují, kam až by se mohli dostat, pokud nebudou správu svých financí brát vážně a bezhlavě budou reagovat na nejrůznější lákadla finančních produktů.“

„Pokud mně nabídnou nějakou úvěrovou kartu, třeba na dvacet tisíc a budu ji potřebovat, tak si ji vezmu,“ poznamenal k možnostem řešení finanční tísně Českolipan Josef Louda. Bohužel není jediný, kdo situaci řeší takto.

„Když jsme měli častá peněžní vydání, vzala se další půjčka a s ní jsme chtěli částečně uhradit i tu předešlou,“ podotýká s hořkostí o propasti dluhů Antonín Nechvátal a dodává, že to je začarovaný kruh. Takovým lehkovážným jednáním se otevírá bezedná tlama zadluženosti, ze které je těžké uniknout a není daleko k osobnímu bankrotu.

Příliš drahá nevědomost

Ministerstvo financí a Česká národní banka už před více jak dvěma měsíci oznámily, že chtějí snížit finanční negramotnost Čechů. Peněžní neznalost mnoho lidí uvrhne do nezvladatelných dluhů a je neustále nutné hlídat své finance i to, jak s nimi naložíme.

„Finanční gramotnost jako téma je běžně součástí poradenských programů, které pořádáme pro uchazeče o zaměstnání,“ upozornila Marcela Ottová s tím, že toto téma považuje úřad práce za tak důležité, že je od vzdělavatelů jednoznačně požadují. V současnosti něco málo přes třicet procent obyvatel má alespoň základní znalosti v oblasti financí a zhruba osm procent se v něm naopak zcela ztratí.

Je pravděpodobné, že lidi ponaučily nejen semináře, ale třeba i bankovní spotřebitelský úvěr, kde donedávna byly bankovní poplatky šikovně ukryty a klient v konečném důsledku půjčenou částku přeplatil i o třetinu. Většinou to zjistil ve chvíli, kdy chtěl úvěr předčasně splatit.

Autor: Tomáš Mařas