Přípravný výbor pro konání referenda ve věci stanoviska obce k těžbě čediče dokonce podal k Okresnímu soudu v České Lípě žalobu o určení neplatnosti dohody o kompenzaci, kterou s těžební společností Kamenolom Brniště v únoru podepsal starosta obce. „Podstatou dohody je závazek obce za příslušnou finanční náhradu od těžaře nebránit v těžbě a nepodávat v řízení o povolení těžby nesouhlasná stanoviska, námitky či opravné prostředky,“ uvedla zmocněnkyně přípravného výboru referenda Lucie Kotrbatá. Podle výboru je tato dohoda neplatná, neboť upravuje otázky, o kterých budou rozhodovat občané obce v místním referendu.

Starosta obce Michal Vinš je žalobou překvapen. Ministerstvo vnitra, kam podali podnět, podle něj neshledalo pochybení a přezkum smluv může učinit pouze soud. „Zastupitelstvo se usneslo na schválení kompenzační dohody a udělilo mi mandát k podepsání, nečinil jsem svévolně,“ hájil se Vinš.

Výměna názorů a informací bude v následujících dnech nabývat na intenzitě. Například brnišťský zastupitel Matyáš Kabeš kritizoval chování vedení obce, které vydalo mimořádné číslo tamního zpravodaje.

„Dalo by se považovat za reklamní kampaň těžební firmy. Za obecní peníze vznikla nechutná propaganda a samozřejmě opět vykreslená jako to nejlepší, co nás může potkat,“ řekl Kabeš.

Sama těžební společnost lidem v obci rozesílá dopisy a zve je na akce. „Naše společnost má všechna povolení. Poslední jednání proběhne už za několik málo měsíců před báňským úřadem. Původní rozsah těžby jsme zásadně zmenšili,“ uvedli zástupci těžařské společnosti Jiří Čech a Ludvík Hegerlík v letáku, který našli občané ve svých schránkách. O obnovení těžby na Tlustci prý usilují deset let a chápou, že lidé mají obavy, protože byli obtěžováni odstřely, prachem a nadměrnou dopravou. „Jsme připraveni maximálně eliminovat problémy a platit obci kompenzace. Chceme poukázat na to, že výsledek místního referenda bude závazný pouze pro rozhodování zastupitelstva obce, nikoli pro báňský úřad,“ zdůraznili Čech a Hegerlík.

K takovým výrokům se Český báňský úřad nehodlá vyjadřovat. Jak konstatoval ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek, úřad nemůže vydat povolení k těžbě, aniž by se žadatel nevypořádal se všemi účastníky řízení. „Pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení střetů zájmů, vyzve Obvodní báňský úřad těžební organizaci, aby žádost doplnila. Pokud se tak nestane je úřad povinen řízení o povolení hornické činnosti zastavit,“ vysvětlil Machek. A potvrdil, že úřad dosud nezaevidoval žádost o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Luhov, tedy v prostoru Tlustce.