„V rámci realizace této investiční akce bude vybudováno nové obratiště autobusů městské hromadné dopravy a její propojení na stávající komunikace ulic Žitavská a Východní včetně chodníků a zastávkového zálivu pro výstup a nástup cestujících,“ popsal investici místostarosta České Lípy Jan Stejskal.

Jak dále doplnil, součástí stavby bude i dodávka a instalace nové autobusové čekárny a sociálního zázemí pro řidiče. „Vybudovány budou rovněž nové přípojky inženýrských sítí a provedeny budou zároveň terénní úpravy,“ dodal Jan Stejskal.

S žádostí o finanční podporu investiční akce se českolipská radnice obrátila na Liberecký kraj, který žádosti vyhověl. „Město Česká Lípa zpracovalo a předložilo na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o poskytnutí účelové dotace ve výši zhruba čtyři sta šestnáct tisíc korun. Ty jsou určeny na úhradu způsobilých výdajů při realizaci akce vybudování zastávky a otočky pro autobusy v ulici Žitavská – Východní na sídlišti Špičák,“ popsala Hana Moudrá, starostka České Lípy.

Liberecký kraj žádost projednal a poskytnutí dotace schválil usnesením zastupitelstva v srpnu letošního roku. „Finanční prostředky jsou poskytnuty k využití do ukončení realizace projektu, tedy do konce června příštího roku,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebřenská.

Se zahájením investiční akce se počítá na jaře následujícího roku. Předpokládaný odhad nákladů na tuto akci je vyčíslen na čtyři miliony korun. „Dodavatele vybereme v zadávacím řízení v nejbližší době. Finanční prostředky na dofinancování nad rámec dotace budou vynaloženy z rozpočtu města,“ dodává Hana Moudrá.