Sjednotit výplatu dávek a zjednodušit podávání žádostí o ně zejména pro zdravotně postižené lidi je jedním z cílů sociální reformy, která platí od prvního ledna letošního roku. Změny ale mezi lidmi vyvolávají zatím spíše nejistotu než očekávání světlejších zítřků.

A stejný pocit mají lidé v Doksech. Na městském úřadě totiž pravděpodobně nezbude nikdo, kdo by se staral o zbylou sociální agendu, k níž navíc přibyly i povinnosti se zajištěním veřejné služby pro zhruba dvě desítky lidí. Obyvatelé tak žijí ve strachu, jak to s poskytováním sociálních služeb úřadu ve městě do budoucna bude.

„Od nového roku přešly dvě ze tří pracovnic sociálního a školského odboru pod úřad práce. Nyní to však vypadá tak, že odejde zřejmě i třetí zaměstnankyně. Výpověď nedostala, prostě jen na úřadě nechce dál zůstat,“ řekla tajemnice Městského úřadu v Doksech Petra Musilová.

Ve městě tak hrozí situace, že z úřadu zmizí všichni, kdo o oblasti mají přehled, klienty a jejich problémy dobře znají a své práci rozumí.

Zrušili sociální odbor

Navíc rada města na konci roku na svém zasedání odsouhlasila zrušení sociálního a školského odboru.

S tím nesouhlasí zejména místostarosta Karel Kapoun, který se rozhodl své rozhořčení veřejně prezentovat na lednovém zasedání zastupitelstva.

„Prosil jsem, abychom zrušení sociálního odboru projednávali tehdy, až budeme o novém sociálním systému více vědět. Bohužel se tak nestalo. Dostali jsme se tak do situace, že v době, kdy lidí se sociálními problémy bude podle mě spíše přibývat, budeme muset zaučovat zcela nové lidi a obnovovat odbor, který jsme narychlo zrušili,“ zdůraznil Karel Kapoun.

Pro nové zaměstnance, které budou muset na úřad případně přijmout, si v rozpočtu na letošní rok nechali v Doksech finanční rezervu. A prázdná místa na úřadě budou muset obsadit možná už velmi brzy.

Veřejnou službu zajistí sami

„I když se má o pracovníky veřejné služby starat úřad práce, jeho zástupci nám předložili smlouvu, kterou na nás tuto zodpovědnost přenáší. A nedali nám šanci se proti tomu bránit. Pokud chceme pracovníky veřejné služby ve městě mít, musíme smlouvu podepsat,“ upřesnila Petra Musilová.

Na úřadě tak bude zase o kus práce navíc. Pracovníky veřejné služby měli ve městě už loni a byli s jejich prací velmi spokojeni. Znovu by se tak zejména o úklid mělo v letošním roce starat asi dvacet lidí ve veřejné službě, se kterými mají místní zkušenosti a ví, že jsou spolehliví.

K nim by se měl přidat ještě takzvaný koordinátor, který bude pracovníky řídit. Smlouvu odhlasovali zastupitelé uzavřít na dobu neurčitou. V průběhu roku tak mohou své rozhodnutí změnit.

Sociální reforma by kromě zjednodušení a zprůhlednění celého systému a udržení práceschopnosti dlouhodobě nezaměstnaných lidí měla státu ušetřit ročně zhruba miliardu korun na provozních nákladech.

V praxi reforma vypadá tak, že tisíce zaměstnanců sociálních odborů na městských a obecních úřadech v republice přešlo pod jednotlivé pobočky úřadů práce. Tam se od nového roku vyplácí nejen dávky pro nezaměstnané, ale především dávky hmotné nouze a dva nové příspěvky pro zdravotně handicapované občany na mobilitu a na zvláštní pomůcku, jak zní jejich oficiální označení.

Ostatní sociální agenda zůstala na městských a obecních úřadech a na pracovnících, kteří pod úřad práce od nového roku nepřešli.

Novinky se od začátku letošního roku týkají také výkonu veřejné služby. Tu by měli nastoupit všichni lidé, kterým se nepodaří do dvou měsíců najít práci. Pokud odmítnou, z evidence úřadu práce je vyřadí. Účelem veřejné služby je udržet u dlouhodobě nezaměstnaných schopnost pracovat.