Možnost vymyslet zajímavý projekt a nadchnout pro něj spoluobčany budou mít od příštího roku lidé z České Lípy. Město zavede takzvaný participační rozpočet.

V českých luzích a hájích se jedná o poměrně neobvyklý záměr, který se liší i ve formě, v jaké je realizován.

Úředníci pomohou

Českolipští občané budou o projektech, které pomohou zlepšit jejich město, nejen rozhodovat, ale také je sami navrhovat. „Budeme občanům poskytovat maximální pomoc. Bude to fungovat tak, že město poskytne nějaké konzultační hodiny, kdy se jednotlivým navrhovatelům bude věnovat některý z úředníků,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje města a investic Jolana Nebřenská.

Zde se jedná doslova o nutnost, protože občanem navržený projekt nesmí být například v rozporu se strategickými dokumenty města, typicky s územním plánem.

„Budou se do toho muset zapojit pracovníci více odborů. Byla bych ráda, kdyby to lidé přivítali, nesmí to vypadat, že na ně nemáme čas,“ pokračuje Nebřenská.

Maximální cena jednoho projektu bude půl milionu korun, celkem zastupitelé schválili uvolnění pěti milionů za rok. Participativní rozpočet se v České Lípě rozběhne v roce 2019.

A o jaké že by se mohlo jednat veřejně prospěšné projekty? Například v Litoměřicích, kde už participativní rozpočet mají, uspěl mimo jiné návrh na rozšíření jednoho z dětských hřišť. A navrhla to nedaleká školní družina. Je tedy zřejmé, že zapojit se do rozvoje města může opravdu každý.