Obdobnou službu jakou dnes s velkou slávou zavádějí v hlavním městě, mohou obyvatelé České Lípy využívat již dva roky. Prostřednictvím jednoduché aplikace ProblemReport v chytrém mobilním telefonu může občan nahlásit zjištěnou závadu ve veřejném prostoru, a to přímo jednotlivým odborům městského úřadu. Služba zapadá do moderního konceptu takzvaných Smart Cities, neboli chytrých měst.

Jen za loňský rok podali občané České Lípy celkem 856 podnětů. „Nejvíce to bylo v měsíci červnu a červenci. Největší počet hlášení se týkal odpadů a městské zeleně," uvádí mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová s tím, že občané kromě upozornění zasílají i nápady na zlepšení bezpečnosti ve městě.

Stačí vybrat správnou kategorii, namířit vestavěný fotoaparát a stručně popsat problém. V případě zájmu pak úřad pošle zpět oznámení o provedené nápravě. Takhle jednoduchá je práce s aplikací. „Chceme, aby občanům nebylo prostředí města lhostejné a všímali si poškozeného dopravního značení, nepořádku kolem kontejnerů nebo nesvítícího osvětlení," říká starostka České Lípy Romana Žatecká.

Překážkou pak není ani stud. Veškeré podněty a připomínky je možné zasílat i anonymně.

Aplikaci ProblemReport si mohou lidé zdarma stáhnout do svého mobilního telefonu z Google Play nebo App Store. Zahrnuje 10 oblastí například osvětlení ulic, pozemní komunikace, odpady, dopravní značení, MHD, či městskou policii.