Jedná se o žadatele, kterým již dříve zastupitelé schválili přiznat 85 % uznatelných nákladů na vybudování zařízení, nyní se jen vyčíslily konkrétní částky. Od počátku programu na jaře 2013 přišlo na městský úřad celkem 23 žádostí, město vyplatilo v rámci programu již zhruba jeden milion korun.

„Do dnešní doby se na městském úřadě přihlásila asi polovina předpokládaného množství žadatelů. Oproti původnímu plánu tak zastupitelé prodloužili termín podání žádostí až do konce letošního října. Peníze pak město lidem vyplatí ještě koncem roku 2014 nebo začátkem roku příštího. Jde nám o to, aby žádosti stihli podat opravdu všichni, nebo alespoň většina z předpokládaných padesáti žadatelů," vysvětlila starostka České Lípy Hana Moudrá.

Podmínky dotačního programu DČOV Častolovice schválili zastupitelé loni na jaře. Žádost o příspěvek si může podat každý, kdo v Častolovicích vlastní nemovitost. Na vybudování domácí čistírny odpadních vod může od města získat příspěvek do výše 85 procent uznatelných nákladů, maximálně však 100 tisíc korun.

Město má v rámci programu k dispozici celkem pět milionů korun, podle průzkumu by se měl nevyřešený problém s čističkou týkat zhruba 50 domů v Častolovicích.