Starostka ocenila vstřícnost ŘSD informovat a vysvětlovat aktuální stav a dopravní význam obchvatu. „Nejhorší je nemít informace,“ prohlásila starostka Jitka Volfová (ANO) v úvodu setkání, na které přišlo více než pět desítek občanů.

Obchvat už roky zůstává jen torzem u obce Sosnová a v navazující průmyslové zóně Dubice. Práce nechal zastavit tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Silnice I/9 tak stále protíná město, kam svádí tisíce aut každý den. Nejhorší je situace, kdy kamiony z I/9 odbočují a míří na Děčín. V některých hodinách tak dokážou téměř paralyzovat průjezd městem. Významně by tento kritický stav řešila etapa obchvatu z Dubice do Dolní Libchavy, kde by se napojila na silnici do Děčína. „Už se mělo vykupovat a kopat před dvaceti lety, pak tu byl dokonce premiér. Je to k ničemu, zase jsou to jen sliby,“ vyjádřil v debatě svůj názor Václav Rejman z Dolní Libchavy.

Podle ředitele ŘSD – Správy Liberec Jana Wohlmutha se ovšem jeho organizace a kolegové neustále snaží o posun příprav k zahájení především této fáze stavby. „ŘSD nespí, aktivně se snaží stavbu připravit,“ řekl a dodal, že nejrůznější zásahy a požadavky dotčených orgánů celý záměr značně komplikují. „V rámci přípravy stavby probíhají výkupy potřebných pozemků, vykoupeno je 33 procent z nich,“ upřesnil.

Ilustrační foto.
Řidiče potrápí dlouhá oprava. Silnici z Lípy na Dobranov čeká rekonstrukce

Vydání územního rozhodnutí pro tuto etapu předpokládá ŘSD v příštím roce, vydání stavebního povolení pak o rok později. Po výběrových řízeních by k zahájení výstavby mohlo dojít v roce 2022. Trasu v délce 1500 metrů a s pěti mosty by stavbaři měli dokončit do roku 2024.

Skoro 20 let plánování

Na stavbu byla dokumentace už z roku 2000. V rámci úsporných opatření pak vznikla nová, kde byly zrušeny mimoúrovňové křižovatky, jeden most a trasa zkrácena o jeden kilometr. „Všechno je z úsporných důvodů,“ uvedla ke zdržení prací starostka Volfová. I tak má tento důležitý úsek stát téměř půl miliardy korun.

Druhá zamýšlená etapa je naplánována z Dolní Libchavy přes Horní Libchavu, Manušice a Skalici do Nového Boru. Bude dlouhá přes 10 kilometrů, z toho je 1317 metrů mostů, a vyjde tak mnohem dráž, na zhruba dvě miliardy. „Aktualizována je dokumentace k územnímu řízení, do kterého musí být zapracovány závěry zjišťovacího řízení EIA,“ sdělil Wohlmuth. V rámci majetkoprávní přípravy zde bude nutné vypořádat 109 listů vlastnictví. Stavební povolení by investor chtěl mít v roce 2021 a stavební práce zahájit o dva roky později. Uvedení do provozu se odhaduje v roce 2026.

Ilustrační snímek. Oprava silnice
Oprava rozbité silnice přes Ralsko? Opět odloženo

„Jsme součástí Lípy, která má velký zájem na zahájení stavby. My ale máme spíš zájem, aby se stavělo co nejdéle. Obchvat hodně negativně ovlivní prostředí v naší vesnici,“ vystoupil při debatě Karel Rejzek z Manušic.

Obchvat kousek od domů

Od budoucí frekventované silnice tam nejbližší domy mají být vzdáleny jen 50 až 100 metrů a projekt přitom nepamatuje na žádnou protihlukovou stěnu. Jakýkoli odklon o několik desítek metrů ředitel Wohlmuth vyloučil s tím, že stavba je už pevně umístěná a pokud by po dokončení silnice hygienici zjistili, že jsou překračovány hlukové limity, pak teprve bude ŘSD uvažovat o případné dostavbě protihlukových stěn. Jak doplnil jeho kolega Josef Tomeš, lidé z dotčených lokalit mohou přicházet s vlastními připomínkami v každém období příprav stavby. „Hygienici na limity hluku pamatují. Vstupovat s podněty můžete společně, ale i jako jednotlivci,“ zmínil Tomeš.

K dotazu od českolipského zastupitele Petra Jeníka na uváděné termíny ředitel Wohlmuth sdělil, že jde pouze o předpokládaná data. „Mohou být i zbožným přáním. Komplikace jsou celou dobu a je to přirozené. Neumíme předvídat, co se vše může stát, ale termíny si naplánovat musíme,“ řekl krajský šéf ŘSD.

Ministr Dan Ťok přijel obhlédnout obchvat Lípy.
Ministr přijel obhlédnout obchvat Lípy. Stále platí začátek stavby v roce 2020