Starostka ocenila vstřícnost ŘSD informovat a vysvětlovat aktuální stav a dopravní význam obchvatu. „Nejhorší je nemít informace,“ prohlásila starostka Jitka Volfová (ANO) v úvodu setkání, na které přišlo více než pět desítek občanů.

Obchvat už roky zůstává jen torzem u obce Sosnová a v navazující průmyslové zóně Dubice. Práce nechal zastavit tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Silnice I/9 tak stále protíná město, kam svádí tisíce aut každý den. Nejhorší je situace, kdy kamiony z I/9 odbočují a míří na Děčín. V některých hodinách tak dokážou téměř paralyzovat průjezd městem. Významně by tento kritický stav řešila etapa obchvatu z Dubice do Dolní Libchavy, kde by se napojila na silnici do Děčína. „Už se mělo vykupovat a kopat před dvaceti lety, pak tu byl dokonce premiér. Je to k ničemu, zase jsou to jen sliby,“ vyjádřil v debatě svůj názor Václav Rejman z Dolní Libchavy.

Podle ředitele ŘSD – Správy Liberec Jana Wohlmutha se ovšem jeho organizace a kolegové neustále snaží o posun příprav k zahájení především této fáze stavby. „ŘSD nespí, aktivně se snaží stavbu připravit,“ řekl a dodal, že nejrůznější zásahy a požadavky dotčených orgánů celý záměr značně komplikují. „V rámci přípravy stavby probíhají výkupy potřebných pozemků, vykoupeno je 33 procent z nich,“ upřesnil.

Vydání územního rozhodnutí pro tuto etapu předpokládá ŘSD v příštím roce, vydání stavebního povolení pak o rok později. Po výběrových řízeních by k zahájení výstavby mohlo dojít v roce 2022. Trasu v délce 1500 metrů a s pěti mosty by stavbaři měli dokončit do roku 2024.

Skoro 20 let plánování

Na stavbu byla dokumentace už z roku 2000. V rámci úsporných opatření pak vznikla nová, kde byly zrušeny mimoúrovňové křižovatky, jeden most a trasa zkrácena o jeden kilometr. „Všechno je z úsporných důvodů,“ uvedla ke zdržení prací starostka Volfová. I tak má tento důležitý úsek stát téměř půl miliardy korun.

Druhá zamýšlená etapa je naplánována z Dolní Libchavy přes Horní Libchavu, Manušice a Skalici do Nového Boru. Bude dlouhá přes 10 kilometrů, z toho je 1317 metrů mostů, a vyjde tak mnohem dráž, na zhruba dvě miliardy. „Aktualizována je dokumentace k územnímu řízení, do kterého musí být zapracovány závěry zjišťovacího řízení EIA,“ sdělil Wohlmuth. V rámci majetkoprávní přípravy zde bude nutné vypořádat 109 listů vlastnictví. Stavební povolení by investor chtěl mít v roce 2021 a stavební práce zahájit o dva roky později. Uvedení do provozu se odhaduje v roce 2026.

„Jsme součástí Lípy, která má velký zájem na zahájení stavby. My ale máme spíš zájem, aby se stavělo co nejdéle. Obchvat hodně negativně ovlivní prostředí v naší vesnici,“ vystoupil při debatě Karel Rejzek z Manušic.

Obchvat kousek od domů

Od budoucí frekventované silnice tam nejbližší domy mají být vzdáleny jen 50 až 100 metrů a projekt přitom nepamatuje na žádnou protihlukovou stěnu. Jakýkoli odklon o několik desítek metrů ředitel Wohlmuth vyloučil s tím, že stavba je už pevně umístěná a pokud by po dokončení silnice hygienici zjistili, že jsou překračovány hlukové limity, pak teprve bude ŘSD uvažovat o případné dostavbě protihlukových stěn. Jak doplnil jeho kolega Josef Tomeš, lidé z dotčených lokalit mohou přicházet s vlastními připomínkami v každém období příprav stavby. „Hygienici na limity hluku pamatují. Vstupovat s podněty můžete společně, ale i jako jednotlivci,“ zmínil Tomeš.

K dotazu od českolipského zastupitele Petra Jeníka na uváděné termíny ředitel Wohlmuth sdělil, že jde pouze o předpokládaná data. „Mohou být i zbožným přáním. Komplikace jsou celou dobu a je to přirozené. Neumíme předvídat, co se vše může stát, ale termíny si naplánovat musíme,“ řekl krajský šéf ŘSD.