V posledních měsících situaci ohledně dlouhodobě odstavených nepojízdných aut na pozemcích města intenzivně mapují pracovníci odboru správy majetku městského úřadu.

„Aktivně vyhledávají lokality, kde se taková auta nacházejí, a pokud se nepodaří dohledat majitele, který by vrak odstranil sám, stará se o to město,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Jak potvrdila Eva Vlastníková z českolipské městské policie, strážníci záznamy o vracích a autech bez SPZ předávají k vyřízení dalším odborům města. Letos zkontrolovali 28 aut, která buď vyhledali sami, nebo na ně upozornili obyvatelé z okolí.

„Zákon stanoví, jaké znaky musí mít odstavený automobil, aby mohl být označený jako vrak a aby s ním bylo podle toho naloženo. Z praxe mohu říci, že ne všechna nepojízdná auta jsou vraky,“ řekla Vlastníková.

Zpustlé a evidentně nejezdící automobily nejen hyzdí vzhled ulic a míst, ve kterých se nacházejí, ale představují pro okolí i nebezpečí.

„Mohou se okolo nich stahovat osoby bez domova, různí zlodějíčci, kteří zkoumají, co by ještě ukradli, o části auta, které jsou poházené okolo, se může někdo zranit. Zároveň mohou z auta vytékat provozní kapaliny, které pak ničí životní prostředí,“ uvedl první místostarosta města Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa), který má komunikace ve své gesci.

Proto se Turnhöfer rozhodl zaměřit na problém důrazněji než dříve. „Bydlím na sídlišti a denně nešvar vidím, chci s tím něco udělat.“

Podle něj je také velkým problémem, že autovraky měsíce blokují parkovací místa, kterých je ve městě nedostatek. „Vraky budeme odstraňovat v některých případech třeba pomalu, ale jistě. Lepší než budovat nová parkoviště,“ dodal Turnhöfer.

Odtah něco stojí

Prohlásit auto za vrak není vůbec jednoduché. Zákon ho definuje obecně, což býváv praxi problém. Obecně lze říci, že vrakem je auto, které je zjevně nepojízdné, například mu chybí kola, motor, volant, části karoserie, skla a nejlépe více věcí najednou. Jakmile úředníci auto tohoto typu objeví, stav auta pečlivě zaznamenají a pak se snaží dohledat majitele. Náklady na odtah pak úřad bude vymáhat po něm. Pokud se to nepodaří, město odtahuje auta za své peníze.

„Už se nám podařilo odtáhnout několik aut z ulice Emila Filly, z Moskevské nebo Liberecké ulice. Další lokality máme vytipované, budeme také rádi za další podněty od občanů,“ uvedl místostarosta.

Informace města o důslednějším postupu vyvolala pozornost na sociálních sítích. „Je to super, ale neměli by se o to postarat majitelé aut, než aby se tím zatěžovalo město?“ ptala se Lenka Berounská.

Řada lidí také upozorňuje na svou zkušenost a místo, kde vraky jsou. „Naproti škole Lada stojí již několik měsíců, měl za stěračem i pokutu, když bylo blokové čištění, jenom má ještě značky, stojí v pruhu nakřivo, jak přijel, tak zůstal. Zbytečně zabírá místo,“ píše Marcela Černoušková.