Zdejší zastupitelé ve čtvrtek totiž odsouhlasili zrušení Správy domů, příspěvkové organizace města, s platností ke konci roku.
„Subjekt ztratil opodstatnění své existence, neboť devadesát pět procent bytového fondu města bylo v nedávné minulosti privatizováno,“ vysvětlila Eliška Pavinská, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Doksech.

V náplni činnosti Správy domů bylo ale, mimo starosti o bytové a nebytové prostory města, také vyúčtování tepla a teplé vody pro Společenství vlastníků bytových jednotek na sídlišti Pražská.

Právě tyto domácnosti již několik let bojují s dodavatelem tepla, kterému platí nestandardně vysoké zálohy za odebrané energie.
Před časem jim dala státní energetická inspekce za pravdu a udělila Lenoxe finanční postih za to, že nerespektovala závazný postup při tvorbě cen tepelné energie za rok 2006. S takovým rozhodnutím ale firma nesouhlasila a obrátila se na soud.

Město přebere povinnosti

V souvislosti s tím upozornil starosta Doks Zdeněk Krenický zastupitele, že zrušením příspěvkové organizace přebírá město na sebe její veškeré závazky a povinnosti.

„Zánik Správy domů tak pro nás představuje určité finanční riziko. Pokud prohraje Lenoxa svůj soudní spor související s pokutou, kterou jim udělila státní energetická inspekce, neseme veškeré vrácení přeplatků za teplo a teplou vodu na svých bedrech,“ podotkl Zdeněk Krenický. Podle něj proto Dokští musí počítat s tím, že finance použijí z rozpočtové rezervy města.

Dokská radnice chce připravovanou žalobou vymáhat přeplatky za předražené teplo v souvislosti s neoprávněným navýšením cen tepla, které firma provedla v roce 2006. „Zda se nám je podaří vysoudit zpět, je otázka jiná,“ dodal starosta Krenický.

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI

Několik let trvající problémy s dodavatelem tepla prodražují i pobyt dětí ve zdejší MŠ na sídlišti Pražská. Mateřinka jen letos vydá za teplo kolem půl milionu. Vinou toho jí chybí peníze na nákup hraček nebo jiného vybavení. Nepřiměřené ceny jsou podle ředitelky Marcely Hruškové důvodem, proč odmítla před třemi lety podepsat část smlouvy týkající se právě ceny tepla.

Lenoxa kromě toho, že vlastní místního dodavatele Teplo Doksy, provozuje kotelnu i v nedalekém Ralsku. A i zde jsou její odběratele nespokojení s výši cen .