Pokud opět udeří povodně, rozezvučí se Českou Lípou a jejími přidruženými obcemi varovná elektronická siréna. Město začne přes prázdniny s výstavbou protipovodňového monitorovacího a varovného systému za zhruba 13,6 milionů korun.

Současně s tím bude mít i digitální povodňový plán za dalších 216 tisíc korun. Na obě zakázky získala radnice před časem dotace z evropských fondů, které by měly pokrýt až 90 procent nákladů.

České Lípě chybí rozhlas

Na nákladný varovný systém se vedení města pokoušelo získat peníze několik let. Uspělo až poté, co se přes Českou Lípu přehnala srpnová povodeň v roce 2010 a další hned rok poté v červenci.

„Zkušenosti z nich ukázaly, že v případě hlavně malých povodí nemáme jak úspěšně zajistit hlásnou a předpovědní službu," vysvětlila tehdy českolipská starostka Hana Moudrá (ODS).

Čtyřicetitisícové město totiž nemá rozhlas. V krajních případech povodňová komise využívala jako posly městské strážníky. Ti například objížděli obyvatele Dolní Libchavy teď naposledy začátkem června, kdy se tu protékající Šporka vyšplhala na třetí povodňový stupeň. Nový varovný systém tak podstatně ulehčí informovanost lidí o hrozícím nebezpečí velké vody nebo jiné živelné pohromy.

Hladiny ohlídají čidla

„Na vodních tocích po celém správním území České Lípy budou umístěná hladinová čidla, jež budou měřit průtok vody v krizových místech. Data z nich se budou pomocí radiové sítě přenášet do varovného systému. Bude tak daleko snazší reagovat na aktuální situaci," vysvětlil místostarosta Tomáš Vlček (SLK).

Současně s tím pracovníci firmy Esram, které zastupitelé zakázku přiklepli, rozmístí nejen po České Lípě, ale také například v Dobranově, Písečné nebo Dolní Libchavě přes tři stovky bezdrátových hlásičů a více než osm stovek reproduktorů.

„Jejich výhodou je, že se dá každý jednotlivý hlásič vypnout. Informace o nebezpečí tak dostanou jen lidé v těch částech města, kterých by se bezprostředně týkalo," dodal Tomáš Vlček.

Aby byly informace opravdu kompletní, doplní systém digitální povodňový plán.

„Ten bude přístupný na webu města, kde si ho budou moci prohlédnout nejen obyvatelé města, ale bude k dispozici také všem členům povodňové komise," uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Brožová s tím, že jeho vytvoření vysoutěžila firma Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Protipovodňový varovný systém.