O dotaci mohou žádat majitelé domů z Okřešic, Vlčího Dolu, Vítkova, Heřmaniček, Písečné a části lokality Kopeček.

„Na jednu nemovitost je možné získat dotaci maximálně 100 tisíc korun, přičemž se může žádat na čistírny nové nebo i dříve vybudované," říká místostarosta Juraj Raninec.

V loňském roce se už uskutečnila dvě kola, kdy mohli zájemci žádosti podávat. Od Nového roku začalo třetí, které skončí 30. června. Zatím zastupitelé rozdělili 328 000 korun. „Do uznatelných nákladů patří výdaje na projektovou přípravu, nákup technologie, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu deseti let. Dosud se nestalo, aby zastupitelstvo žádost občanů splňující předepsané náležitosti neschválilo," dodává Raninec. Program podle něj nepředepisuje konkrétní typ čistírny, dotace radnice vyplácí až po jejím dokončení.

Nesmí být dlužník

O dotaci může požádat každý vlastník nemovitosti bez ohledu na to, zda je určena k trvalému bydlení či rekreaci. Nesmí mít ale žádné dluhy vůči městu.

Podobný program mělo v minulosti město pro část Častolovice. Využili ho vlastníci více než poloviny z 50 vytipovaných nemovitostí a radnice na dotacích rozdělila 2,3 milionu korun. „Průzkumem bylo zjištěno, že se teď celkem jedná o cca 170 domácností," dodal místostarosta.