Půjde o bezmála šest set milionů korun. Důležité jednání mají dnes na programu zastupitelé v České Lípě, jednají a hlasují o rozpočtu města pro rok 2016 i o rozpočtovém výhledu na roky 2017 až 2021. Město by podle návrhu, který předkládá starostka Romana Žatecká, mělo příští rok hospodařit se schodkovým rozpočtem v celkovém objemu bezmála šesti set milionů korun.

Schodek plánuje radnice ve výši 63 milionů korun s tím, že ho pokryje z prostředků z předchozích let. Ačkoli je pro jednání zastupitelů už dopředu připravené i usnesení o rozpočtovém provizoriu, které by přišlo na řadu, pokud by ke schválení rozpočtu nedošlo, vedení města předpokládá, že se rozpočet schválí.

„Zastupitelé měli dostatečně dlouhou dobu na to, aby k návrhu rozpočtu vznesli své připomínky a návrhy, a většinu z nich jsme se snažili zapracovat ještě v době přípravy návrhu. Proto předpokládám, že se rozpočet schválí," uvedl pro Deník místostarosta České Lípy Juraj Raninec. „Něco se samozřejmě zapracovat nepodařilo, ale mělo to svůj důvod. Třeba v návrhu není rekonstrukce hřiště u ZŠ Tyršova, protože v rozpočtu už máme rekonstrukci hřiště u školy na Severu a ve výhledu na rok 2017 rekonstrukci hřiště u školy na Slovance."

Mezi významné investice má patřit pokračování oprav chodníků v centru města. „Opraví se například druhá strana Sokolské ulice a zrekonstruuje se chodník v návaznosti na Sokolskou až k Unionce. Opravy se týkají také Mariánské ulice nebo parkoviště v Mikovcově ulici naproti mariánskému kostelu," vyjmenoval Juraj Raninec.

Rozpočet města také počítá s tím, že v příštím roce odstartují velké dlouhodobé investiční akce, které budou pokračovat i v dalších letech. Je to například revitalizace sídliště Špičák, na kterou by už příští rok mělo zamířit sedm milionů korun, a návrh rozpočtu už počítá také s prvními investicemi do zahájení výstavby venkovního bazénu u Sportareálu nebo do zahájení přípravy rekonstrukce KD Crystal, kam by se v budoucnu měla přestěhovat městská knihovna.

Rozpočet města také počítá se zahájením dopravní stavby, která by se podle územního plánu měla v budoucnu stát součástí takzvaného vnitřního městského okruhu: v první fázi má jít o propojení Barvířské a Wedrichovy ulice a rozšíření Hrnčířské ulice. Rozpočet města na příští rok počítá také s vybudováním pavilonu D speciální školy v Jižní ulici za 10 milionů korun.

Spokojení v tuto chvíli mohou být rovněž obyvatelé rodinných domů v lokalitě U Kola. Návrh rozpočtu totiž počítá se čtyřmi miliony korun na vybudování komunikace, o kterou obyvatelé z této lokality dlouhodobě usilovali. Ve výhledu na další roky se počítá i s protihlukovou stěnou, která by měla rodinné domy odclonit od hluku ze silnice I/9.

Jednání českolipských zastupitelů probíhá od 14 hodin.

Rozpočet České Lípy v číslechPříjmy: 533 099 000 Kč
Výdaje: 596 122 000 Kč
Schodek: 63 023 000 Kč
Čerpání úspor: 77 636 000 Kč (zahrnuje i splátku úvěru za Sportareál)