Zatím se jedná o místo oblíbené hlavně bezdomovci, ale za pár let by mohla z nevzhledné plochy pod silniční estakádou dělící Českou Lípu na dvě poloviny vzniknout zcela nová čtvrť. Odborná firma v současnosti zpracovává územní studii, která bude definovat urbanistický plán budoucí městské části. Do toho probíhají jednání se současným majitelem budovy a rozsáhlých pozemků, kterým jsou České dráhy.

Původní nabídka za rozlehlý areál zněla na zhruba osmdesát milionů korun. Během jednání se ji podařilo snížit na 55 milionů. Město se ale nakonec rozhodlo, že o koupi celého území nemá zájem. „Chceme koupit jen ty plochy, které budeme potřebovat,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká.

Vlakové nádraží v České Lípě.
Nádraží za miliardu potřebuje další nutné úpravy

To zjednodušeně znamená, že město od Českých drah odkoupí jen části pozemků, kde by měly v budoucnu vést chodníky, silnice, parkové a parkovací plochy a další veřejné stavby. O jaké konkrétní pozemky se jedná a za jakou cenu, ale zatím není jasné. „Na to je právě potřeba ta územní studie,“ doplňuje místostarosta Juraj Raninec.

Jak České dráhy naloží se zbytkem pozemků, kde by měly do budoucna být například několikapatrové bytové a vícefunkční domy, zatím není jisté. "Čeká se na vyhotovení územní studie města Česká Lípa, na jejímž základě bude specifikován rozsah odprodeje pozemků. V současné době tak nelze specifikovat, jak České dráhy budou nakládat s pozemky, o které nebude mít město zájem," uvádí mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Jiní volí druhou cestu do areálu Žoska.
Podchod z nádraží v Lípě dál nikam nevede

Předběžný plán počítá mimo jiné s mimoúrovňovou křižovatkou silnice I/9, napojenou na novou dopravní tepnu. Ta má spojit Partyzánskou ulici s takzvaným přednádražím u vlakového nádraží.

Zde by měl ještě před výše zmíněnou výstavbou vzniknout kombinovaný dopravní terminál pro vlakovou a autobusovou dopravu. Jeho podoba je nyní rovněž předmětem jednání.

Už jen otisky pražců vytlačené ve štěrku připomínají, kudy v minulosti vedla stará trať mezi Českou Lípou a Zákupami.
Nádraží v Lípě už přišlo o koleje. Má tu být silnice