Případní zájemci o koupi uvedených pozemků mohou svůj zájem do 30. listopadu vyjádřit v e-mailu adresovaném Ing. Dagmar Švarcové na adrese svarcova@mucl.cz.

Cenu pozemků stanový znalecký posudek. Zájemci budou poté kontaktování ze strany úřadu. O prodeji rozhodne zastupitelstvo města. Dotazy mohou zájemci směřovat také na Ing. Švarcovou na telefonním čísle 487 881 236.

Specifikaci pozemků najdete na webu města ZDE, stejně jako veškeré záměry prodeje, pronájmu nebo výpůjčky, které zveřejňovány jsou na úřední desce.

Nejmodernější střelnice pro příslušníky Vězeňské služby ČR je nyní ve Věznici Stráž pod Ralskem.
Věznice ve Stráži má novou střelnici. Plně krytou, s učebnou i zázemím