Předmětem zakázky, kterou schválili radní. je kromě zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby také např. provedení geologického a hydrogeologického průzkumu a inženýrská činnost nutná pro vydání společného povolení stavby.

Pokud vše půjde dobře, prováděcí projektová dokumentace by měla být hotová do konce příštího roku. Městské části rozděluje frekventovaná silnice I/9, která v podstatě znemožňuje rychlý a bezpečný přechod chodců a cyklistů. Lávka by na straně Kopečku měla začínat v ulici U Kola a na svárovské straně vyústit do ulice Karla Poláčka, kousek za hasičskou stanicí.

Poděkování starostky za rok 2019.
Nominujte osobnosti z Lípy na Poděkování starostky. Čas je do konce týdne